Interwencje

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie…to się dzieje, aż trudno skomentować…

Redakcja portalu zbierając materiał do podejmowanych interwencji musi opierać się na potwierdzonych dokumentami faktach.  Uzyskany na zapytania prasowe rzetelny materiał lub korzystanie z dostępu do informacji to podstawa do podjęcia interwencji lub wydania opinii.
Moją korespondencje ze Starostwem powiatowym pozostawiam bez komentarza – sprawę zostawiam do oceny czytelników.

W obecnej sytuacji po licznych prośbach przekazuję oryginalną treść korespondencji według chronologii: 

Pismo z dnia 15.07.2019r. (zapytania prasowe) skierowane do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego

Odpowiedź z dnia 19.07.2019r. przekazana przez  Rzecznika Prasowego Agnieszkę Rzempała-Chmielewska.

Treść kolejnego wniosku z dnia 19.07.2019r. wysłanego drogą elektroniczną z poczty redakcji:

Witam serdecznie, uprzejmie proszę o uporządkowanie przesłanych przez Panią odpowiedzi, według pytań które w kolejności numerycznej zadałam. Jednocześnie proszę o przesłanie kserokopii dokumentów o które w piśmie z dnia 15.07.2019r. (data doręczenia16.07.2019r.) wnioskowałam. Dokumenty w formie papierowej proszę przesłać mi na adres: Anna Nowak…..

W dniu 06.08.2019r. otrzymałam odpowiedź od z-cy Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki pana Roberta Babulka w piśmie z dnia 1.08.2019r. odpowiedź, której oryginalny tekst zamieszczam:

Szanowna Pani, w uzupełnieniu do wcześniej udzielonej odpowiedzi na Pani zapytanie prasowe, dotyczące stacji bazowych telefonii komórkowych umiejscowionych na budynkach lub gruntach wchodzących w skład mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, uprzejmie informuję, iż zezwolenie na ich funkcjonowanie udzielone jest każdorazowo na podstawie odrębnych umów, zawierających określony czas ich obowiązywania. Uwzględniając Pani stanowisko, w momencie otrzymania przez Zarząd Powiatu wniosku o przedłożenie ww. umów, pod uwagę brana będzie również możliwość ich rozwiązania. Ostateczne decyzje muszą być jednak poprzedzone stosownymi analizami.  Łącząc wyrazy szacunku….

Do z-cy Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki pana Roberta Babulka , w dniu jutrzejszym tj. 08.08.2019r. składam odrębne pismo o następującej treści:

Szanowny Pan Robert Babulka z-ca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki

Uprzejmie proszę o wskazanie na które zapytanie prasowe z dnia 15.07.2019r. w piśmie z dnia 01.08.2019r. (data otrzymania 06.08.2019r.) udzielił mi Pan odpowiedzi? Czy w ogóle zadałam takie zapytanie prasowe?

Redakcja, którą prowadzę współpracuje z różnymi podmiotami, nie tylko w obrębie województwa ale i na terenie całej Polski. Pozyskiwane informacje w wielu sytuacjach są znacznie bardziej złożone, jednak zawsze rzetelnie przez adresatów przekazane. Nigdy jeszcze nie wnioskowałam o ich uzupełnienie. Tym bardziej niezrozumiałe jest, że Starostwo Powiatowe w Gnieźnie reprezentowane przez Starostę Piotra Gruszczyńskiego utrudnia nam jako redakcji sumienne wykonywanie pracy, przekazuje nieprawdziwe informacje lub nie dostarcza dokumentów o które wnioskujemy.

W dniu dzisiejszym podjęłam rozmowę z kancelarią adwokacką, rozmawiamy na temat skierowania sprawy z powództwa cywilnego do Sądu przeciwko Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie. GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE jest nowym portalem internetowym, naszym celem jest działać rzetelnie, szybko i skutecznie.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna.

Dodaj komentarz