. Gorący temat Interwencje

GNIEZNO- Dyrektor Szpitala Michał Ogrodowicz nie odpowiada!

Redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w przestrzeni publicznej działa od lipca 2019r. Przed publikacją artykułów, zbieramy niezbędne informacje. Przekazywane naszym czytelnikom wiadomości, zawsze oparte są na faktach.

Z przykrością stwierdzamy, że Dyrektor Szpitala Michał Ogrodowicz, nie odpowiada na wnioski, które w ramach dostępu do informacji publicznej wielokrotnie złożyliśmy, łamiąc w ten sposób prawo o dostępie do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej to jedno z kluczowych praw obywatela w demokratycznym państwie. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną!!!

Niestety, osoba publiczna – Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w GNIEŹNIE – Michał Ogrodowicz. wynagradzany z pieniędzy publicznych, nie udziela informacji publicznej !!! Takie „cuda” tylko w Gnieźnie!?

Co wiemy o Dyrektorze Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Michale Ogrodowiczu…..

Michał Ogrodowicz to osoba znana dla byłego p.o. dyrektora Szpitala – Jacka Bembnisty…. „Dzisiaj myślę, że będę mógł przedstawić i zatrudnić dyrektora ds. ekonomicznych, którym będzie pan Michał Ogrodowicz.” (źródło: gniezno24.com)

Michał Ogrodowicz to osoba znana też dla wicestarosty powiatu gnieźnieńskiego Anny Jung…..” Będziemy rozpisywać konkurs na nowego dyrektora głównego, który następnie powoła dyrektora medycznego. (…) Starostwo powoła pana Michała Ogrodowicza jako dyrektora głównego na czas rozpisania konkursu. Nie został on powołany jako dyrektor ds. ekonomicznych jak było to wcześniej zapowiadane. ” (źródło: moje-gniezno.pl)

W dniu 29 marca 2019r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ( Piotr Gruszczyński jako starosta, Anna Jung jako wicestarosta (oboje z PO) i Mariusz Mądrowski (SLD) wspólnie z Januszem Bukowskim (Nowoczesna) i Telesforem Gościniakiem (SLD)) zatwierdził rekomendowanego przez komisję konkursową Michała Ogrodowicza na stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Tymczasem w mediach z Mogilna, czytamy” Michał Ogrodowicz miał zostać na pięć lat. Odszedł po roku…. Stało się to czego od miesięcy żądali mieszkańcy powiatu, pacjenci powiatowej lecznicy…. Dyrektor Michał Ogrodowicz odszedł z pracy….. Formalnie dyrektor złożył rezygnację. Jednak nieoficjalnie wiadomo, że jedynie ubiegł decyzję zarządu o odwołaniu go. Stało się to tuż po tym, jak rada społeczna SPZOZła Szpitala w Mogilnie pozytywnie wniosek starosty o odwołanie dyrektora. Co się stało, że zarząd postanowił jednak podziękować za pracę Michałowi Ogrodowiczowi? Dyrektor od miesięcy na każdej sesji musiał słuchać słów krytyki pod swoim adresem i żądań odejścia ze stanowiska. Najbardziej dostawało mu się za zmiany w pogotowiu. Zdegradowanie doktora Romana Bardonia, zatrudnienie swojej partnerki życiowej i powierzenie stawiska koordynatora ratownikowi medycznemu z Gniezna. Miarka się przebrała, kiedy w miniony wtorek dyrektor przyznał, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości w pogotowiu.…. Michał Ogrodowicz nie uznał za stosowne, aby poinformować o tym…. „(źródło: pomorska.pl)

FAKTY

Z treści wniosków jednoznacznie wynika, że redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE podejmuje wszelkich działań by do opinii publicznej, do naszych czytelników trafiały istotne dla lokalnego społeczeństwa informacje. Sprawa jest znacząca, gdyż dowiadujemy się, że z zaciągniętej pożyczki na kwotę 50 mln. złotych wydano już około 20 mln. złotych. Kto to spłaci? My, społeczeństwo.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna zdjęcie: gniezno24.com

1 komentarz

Dodaj komentarz