Interwencje

Gniezno-w sądzie przerywamy zmowę milczenia …

W Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Wydział II Karny trwa proces przeciwko A.B. redaktorowi portalu internetowego moje-gniezno.pl.

W sprawie A.B. został złożony subsydiarny prywatny akt oskarżenia o popełnienie przestępstwa z art. 190 § 1 Kodeksu karnego. W dniu 10 grudnia 2019r. odbyło się w tej sprawie drugie posiedzenie Sądu.

Czynów zabronionych prawem A.B. dopuścił się w połowie 2017r. mi.n. na terenie posesji pokrzywdzonego oraz w lokalu na terenie miasta Gniezno. W dniu dzisiejszym ze strony poszkodowanego przesłuchanych zostało 6 świadków. Wśród świadków były osoby, które A.B. wcześniej zastraszał, pomawiał.

W 2017r. pokrzywdzony powiadomił Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie o groźbach karalnych ze strony A.B. na terenie swojej posesji. Po około roku prokuratura sprawę umorzyła. Pokrzywdzony we wskazanym w piśmie terminie złożył zażalenie na decyzję Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie. Zażalenie to złożone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do Prokuratury w Gnieźnie aby ta przekazała dokumenty do Sądu. Prokuratura przez około pół roku nie przekazała zażalenia do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Pokrzywdzony wystąpił z wnioskiem o przewlekłość postępowania do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sąd Okręgowy w Poznaniu IV Wydział Karny Odwoławczy stwierdził:

– przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie

– zasądził z tego tytułu od Skarbu Państwa na rzecz pokrzywdzonego sumę pieniężną w kwocie 2.000zł

– zasądził zwrócić poszkodowanemu uiszczoną przez niego opłatę od skargi w kwocie 200zł.

– kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Po przeszło pół roku, zażalenie zostało przekazane do Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Na posiedzeniu Sądu, w którym uczestniczył poszkodowany Sąd Rejonowy w Gnieźnie uznał zasadnym złożone zażalenie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie. Po kolejnym pół roku sprawa ponownie została umorzona przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie.

Poszkodowany złożył prywatny akt oskarżenia. Tak jak na wstępie informowaliśmy sprawa jest w toku.

Od początku postępowania pełnomocnikiem oskarżonego A.B. jest adwokat Radosław Szczepaniak.

W czyim interesie było tak rażące przedłużanie postępowania?

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE  złożyła wniosek do do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie np. treści:

  1. Ile razy w 2016r. Sąd Okręgowy w Poznaniu IV Wydział Karny Odwoławczy stwierdził przewlekłość postępowania w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie?
  2. Ile razy w 2017r. Sąd Okręgowy w Poznaniu IV Wydział Karny Odwoławczy stwierdził przewlekłość postępowania w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie ?
  3. Ile razy w 2018r. Sąd Okręgowy w Poznaniu IV Wydział Karny Odwoławczy stwierdził przewlekłość postępowania w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie?
  4. Ile razy w 2019r. Sąd Okręgowy w Poznaniu IV Wydział Karny Odwoławczy stwierdził przewlekłość postępowania w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie?
  5. Czy prokuratorzy, którzy dopuścili się przewlekłości postępowania w sprawach, ponoszą z tego tytułu konsekwencje finansowe lub inne (jeżeli tak to proszę o wskazanie jakie).

Tekst: Anna Nowak zdjęcia: google,com/maps

1 komentarz

  • A pan redaktor tak chętnie na swoim (czy starostwa???) portalu opisuje cudze przewinienia….
    No i kto by pomyślał, że sam może być bohaterem wieloodcinkowego serialu „Ścigany”!

Dodaj komentarz