Gorący temat

Gniezno-boisko szkolne przy ul. Pocztowej zamknięte!

W dniu dzisiejszym 17.02.2020r. na naszą, redakcyjną  pocztę  elektroniczną wpłynęły niepokojące informacje. Sprawa dotyczy zamknięcia boiska szkolnego przy ul. Pocztowej w Gnieźnie. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z dyrektorem Wydziału Edukacji i Sportu Łukaszem Kaszyńskim, który potwierdził, że boisko przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie na dzień dzisiejszy jest zamknięte. Dodatkowo poinformował:

czekamy na opinię, nie ma jeszcze decyzji …. czekamy na uzasadnienie sanepidu bo wojewódzka inspekcja przeprowadziła wiec jesteśmy w trakcie tutaj z panem dyrektorem Krzymińskim z Wydziału Inwestycji właśnie analizujemy pisma i czekamy na uzasadnienie….”

Dla przypomnienia, polecamy artykuł: Gniezno-Dariusz Pilak “10 minut przerwy”

W celu weryfikacji informacji dotarliśmy do dokumentów publicznych, opublikowanych na stronie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce bip z których wynika, że sprawą boiska szkolnego wcześniej zajęła się radna Powiatu Gnieźnieńskiego Natasza Szalaty.

W piśmie z dnia 13.01.2020r. radna powiatu Natasza Szalaty skierowała liczne pytania do Dariusza Pilaka, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. Odpowiedź na pytania udzielił starosta Piotr Gruszczyński.

Pytania radnej Nataszy Szalaty i odpowiedzi (kolor czerwony) udzielone przez starostę Piotra Gruszczyńskiego publikujemy w wersji oryginalnej:

 1. Kto jest obecnie administratorem boiska przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie i jaki jest zakres jego obowiązków?

Na dzień 27 stycznia 2020 roku administratorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, stan rzeczy jest taki, ponieważ Pani dyrektor Zespołu Szkól Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie odmówiła administrowania obiektem, który przede wszystkim miał być do dyspozycji uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego ZST.

2. Kto ubezpiecza obiekt od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub mieniu związane z korzystaniem z obiektu?

Obiekt ubezpieczony jest polisą zawartą przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

3. Kto ubezpiecza obiekt od zdarzeń losowych?

Jak wyżej.

4. Czy na obiekcie sportowym są zapewnione odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne: kosze na śmieci, toalety, przebieralnie?

Warunki higieniczno-sanitarne są takie same, jakie były od początku działalności kompleksu.

5. Czy na obiekcie znajduje się monitoring i kto ponosi odpowiedzialność za akty dewastacji tego mienia w godzinach popołudniowych i wieczornych?

Za akty dewastacji rzeczowego mienia odpowiada ta osoba, która dokonała aktu wandalizmu i zniszczeń. Monitoring w budynku po byłym Gimnazjum nr 2 obejmuje częściowo rzeczony teren.

6. Jaki na dzień dzisiejszy jest stan techniczny boiska oraz czy utrzymywany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla użytkowników szkół i przedszkola skoro obiekt jest ogólnodostępny do późnych wieczornych?

Stan techniczny wg przeglądu malej architektury dotyczącej boiska położonego przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie.

7. Jaki był stan obiektu w dniu przekazania na poczet umowy użyczenia z dnia 4 września 2019r.?

 Jak wyżej.

8. Jakie szkoły będą korzystały z tego boiska?

Zespół Szkól Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie, Zespół Szkól Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie, Zespół Szkól Przyrodniczo- Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie.

FAKTY:

Autor odpowiedzi starosta Piotr Gruszczyński nie wskazał firmy ubezpieczeniowej o co wnioskowała radna Natasza Szalaty. Nie wskazał też treści umowy użyczenia z dnia 4 września 2019r. Z boiska przy ul. Pocztowej w Gnieźnie miały korzystać 4 szkoły średnie podległe pod powiat gnieźnieński. Na terenie boiska nie ma żadnej toalety. Nie ma też przebieralni i bieżącej wody z której mogłaby skorzystać młodzież z podległych pod Starostwo Powiatowe szkół.

W dniu 13.01.2020r. radna powiatu Natasza Szalaty na prośbę rodziców uczniów szkoły, złożyła dodatkowo interpelację następującej treści: 

„  Na podstawie §34 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego składam interpelację w sprawie wykonania analizy i oceny stanu technicznego oraz warunków BHP boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią i trybunami wraz ze wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami technicznymi oraz boiska asfaltowego znajdującego się przy ulicy Pocztowej11 w Gnieźnie.

Uzasadnienie: Na prośbę rodziców uczniów, którzy mają korzystać z tego obiektu składam niniejszą interpelację w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć W-Fu i zajęć sportowych. Proszę o przeprowadzenie analizy w ww, sprawie w celu korzystania z obiektu bez obaw przez użytkowników i ich rodziców.

W odpowiedzi starosta Piotr Gruszczyński napisał:

Odpowiadając na interpelację w piśmie BR. 0003,1,2020 w sprawie wykonania analizy i oceny stanu technicznego oraz warunków BHP kompleksu boisk przy ul. Pocztowej11 informuję, że na dzień 27 stycznia 2020 roku obowiązuje ocena stanu technicznego wg przeglądu małej architektury dotyczącej boiska położonego przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie.

FAKTY:

Autor odpowiedzi starosta Piotr Gruszczyński nie zlecił nowej analizy i oceny stanu technicznego oraz warunków BHP kompleksu boisk przy ul. Pocztowej11. W swojej odpowiedzi nie wskazał też daty analizy na którą się powołuje i uznaje, że jest wystarczająca do zachowania bezpieczeństwa i warunków higieniczno-sanitarnych dla uczniów szkół podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. 

INTERWENCJE:

Redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w dniu jutrzejszym do starosty Piotra Gruszczyńskiego skieruje zapytania następującej treści:

 1. W jakiej firmie ubezpieczeniowej jest ubezpieczony kompleks boisk przy ul. Pocztowej11  w Gnieźnie, którego administratorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie?
 2. Proszę o podanie numeru  polisy ubezpieczeniowej dla kompleksu boisk przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie.
 3. Wnoszę o kserokopię umowy ubezpieczeniowej dla kompleksu boisk przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie.
 4. Wnoszę o wskazanie podstawy prawnej, która dopuszcza prowadzenie zajęć lekcyjnych w obiektach bez dostępu do toalety i bieżącej wody.  
 5. Ile czynnych kamer monitorujących kompleks boisk przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie umieszczonych jest na terenie obiektu? 
 6. Kto personalnie ma dostęp do systemu monitorującego obiekt i gdzie się on znajduje? 
 7. Wnoszę o kserokopię umowy użyczenia z dnia 4 września 2019r. dla kompleksu boisk przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie.
 8. Wnoszę o dokumenty wraz załącznikami „stanu technicznego wg przeglądu małej architektury dotyczącej boiska położonego przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie” na które powołuje się pan w piśmie z dnia 27 stycznia 2020r. skierowanym do radnej Nataszy Szalaty.
 9. Kto i kiedy sprzątał kompleks boisk przy ul. Pocztowej11 w Gnieźnie?

Co w takiej sytuacji zrobi Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego? Jakie decyzje podejmą powiatowi radni? Czy decyzja o sprzedaży boiska szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie była słuszna? Może radni powiatu gnieźnieńskiego wstrzymają sprzedaż boiska szkolnego przy ulicy Kasprowicza? Gdzie i kiedy uczniowie czterech szkół podległych pod powiat gnieźnieński będą realizowali podstawę programową z zajęć wychowania fizycznego?

Czy po przekształceniu i likwidacji dotychczasowej lokalizacji świetlicy środowiskowej „Dzieci z chmur” jest to kolejna niefortunna decyzja dotycząca najmłodszej społeczności Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego?

Czy starosta Piotr Gruszczyński, Zarząd Powiatu, Radni Powiatu Gnieźnieńskiego nie wstydzą się, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nie dopuszcza do użytkowania obiekt administrowany przez Powiat Gnieźnieński?

Na koniec dzisiejsza, krótka, smutna foto-relacja z zamkniętego obiektu:

Tekst: Anna Nowak, źródło: informacje publiczne, zdjęcia: czytelnik

Komentarze

 • Ekolodzy, gdzie jesteście jak w Gnieźnie i okolicach wycina się piękne dorodne drzewa?

 • Problem dotyczy również boisk przy szkolnych, szkół podstawowych, które są pod zarządem Urzędu Miasta Gniezna. Nasza młodzież i dorośli również chcieli by pograć także w wolna sobotę a nawet w niedzielę. A boiska te w tych dniach są zamknięte na cztery spusty. Czy ze środków finansowych z funduszu anty alkoholowego nie można by przeznaczyć kilkunastu złotych dal jednego z woźnych tych szkół, by w w soboty i w niedziele otwierali te boiska od godziny 10.00 do godziny 18.00 ? Wybudowanie Tych boisk kosztowało Miasto mnóstwo pieniędzy a są one dla młodzieży i dzieci w tych dniach niedostępne !

 • Spójrzmy na przykład na takie Piekary czy Skiereszewo. Tam na przykład poza boiskiem szkolnym ( przy szkole podstawowej nr 3) nie ma żadnego boiska, na którym możnaby pograć w piłkę nożną. Gdyby furtki na boiska szkolne były otwarte również w soboty i niedzielę to nasza młodzież i dorośli zapewne bardzo by się z tego tytułu ucieszyli. Prezydencie Tomaszu Budasz. Pomożesz?!!

Dodaj komentarz