. Gorący temat

Gniezno – dlaczego starosta Piotr Gruszczyński upublicznił nieprawdziwe informacje na temat boiska?

Powracamy do sprawy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie, które stało się przedmiotem zapytań radnej Powiatu Gnieźnieńskiego Nataszy Szalaty. Dla przypomnienia radna Natasza Szalaty na wniosek rodziców skierowała pytania do starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego.

Pytania i odpowiedzi przedstawiliśmy w poprzednim artykule „Gniezno-boisko szkolne przy ul. Pocztowej zamknięte!https://www.gniezno-fakty-interwencje.pl/gniezno-boisko-szkolne-przy-ul-pocztowej-zamkniete/

Tymczasem okazuje się, że odpowiedzi starosty Piotra Gruszczyńskiego nie mają potwierdzenia w dokumentacji do której dotarliśmy.

Niespójności w odpowiedziach dotyczą FAKTÓW:

Starosta Piotr Gruszczyński na dzień 27 stycznia 2020 roku jako administratora wskazał Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Po sprawdzeniu dokumentów okazuje się, że na mocy Uchwały nr 355/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dn. 30.10.2019r. Administratorem boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pocztowej 11 jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II.

W uchwale podpisanej osobiście przez starostę Piotra Gruszczyńskiego czytamy mi.n. :

 • Administrowanie obejmuje prowadzenie spraw bieżących m.in. związanych z obsługą eksploatacją i konserwacją obiektów, zgodnie z zasadami udostępniania obiektów stanowiących załącznik do uchwały.
 • Koszty związane z administrowaniem obiektów pokrywane będą przez zespół.

Następnie w  załączniku do Uchwały nr 355/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dn. 30.10.2019r. podpisanej osobiście przez starostę Piotra Gruszczyńskiego czytamy, że do obowiązków administratora należy:

 • ubezpieczyć obiekt od wszelkich ryzyk, w tym zdarzeń losowych takich jak pożar, kradzież, zniszczenie.
 • ubezpieczenie obiektów od odpowiedzialności cywilnej za szkody szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z korzystaniem z obiektów.
 • zapewnienie czystości, w tym koszenie trawy, odśnieżanie, oczyszczanie powierzchni z lodu, błota oraz zapobieganie ślizgawicy przez posypywanie piaskiem
 • w przypadku powstałej szkody w wyniku zdarzeń zaistniałych na terenie obiektów naprawa nastąpi ze środków jednostki, która w danym czasie korzystała z boiska

Tymczasem starosta Piotr Gruszczyński w odpowiedzi na zapytania radnej Powiatu Gnieźnieńskiego Nataszy Szalaty, które opublikowane zostały na stronie bip Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pisze:

 • Obiekt ubezpieczony jest polisą zawartą przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Do dnia publikacji artykułu, starosta Piotr Gruszczyński nie odwołał – Zespołu Szkól Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie z funkcji Administratora. Informację potwierdziła na zapytanie telefoniczne redakcji dyrektor Zespołu Szkół.

Dlaczego starosta Piotr Gruszczyński udzielił nieprawdziwych informacji radnej Powiatu Gnieźnieńskiego Nataszy Szalaty?

INTERWENCJE:

Nasza redakcja złoży kolejny wniosek z pytaniami do starosty Piotra Gruszczyńskiego

 1. Czy Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie otrzymał w całości należną tej szkole subwencję oświatową?
 2. Jaki procent należnej subwencji oświatowej otrzymał Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na realizację powierzonych zadań w bieżącym roku szkolnym?
 3. Ile środków finansowych i kiedy otrzymał Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na realizację zadania powierzonego Uchwałą nr 355/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dn. 30.10.2019r. podpisaną przez starostę Piotra Gruszczyńskiego.

Zapytamy też radnych powiatu gnieźnieńskiego, którzy są lub byli dyrektorami i nauczycielami co w przedmiotowej sprawie mają do powiedzenia? Gdzie obecnie prowadzone są lekcje wychowania fizycznego dla pięciu szkół wskazanych w Uchwale? Czy w takiej sytuacji zrealizowana zostanie podstawa programowa z zajęć?

INFORMUJEMY : że Administrator  Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie  w dniu 13.02.2020 r. wyłączył z użytkowania boisko wielofunkcyjne przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie. Decyzję podjął  po kontroli  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, w której to kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanu sanitarno-epidemiologicznego i technicznego ww. obiektu.

Skan: Uchwały nr 355/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dn. 30.10.2019r. podpisanej przez starostę Piotra Gruszczyńskiego.

Po otrzymaniu dodatkowych informacji, powrócimy do tematu. Temat ważny, gdyż dotyczy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz finansów publicznych.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacje publiczne, zdjęcia: czytelnik

Komentarze

 • No i co mu zrobicie ? On się z nikim i niczym nie liczy ! Jest On i tylko On ! Ja, ja, ja – to dewiza obecnego starosty. Zresztą wice niczym innym się nie różni – też tylko słyszeliśmy: ja to, ja tamto ! Straszne !

 • Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor, który będzie posyłać tam młodzież i to nie tylko z tej szkoły ale i z tych , które mają tam mieć lekcje. Chyba doskonale wszyscy o tym wiedzą; Zarząd, radni, dyrektorzy szkół i mam nadzieje ,że nauczyciele również. Szkoda gadać Miasto kładzie nacisk na rozwó0j fizyczny, inicjatywy sportowe dla dzieci i młodzieży a powiat szkoda gadać wstyd, każe się dzieciakom biegać między drzewami, ZABIERA TERENY PRZY SZKOLE i udawać ,że wszystko jest OK.

Dodaj komentarz