. Informacje

Gniezno – 200% nagrody dla dyrektora Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Na podstawie Uchwały 586/2020 z dnia 22.04.2020r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przyznał nagrodę roczną dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie.

Fragment treści uchwały:

” Przyznaje się nagrodę roczną Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Radę Społeczną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie …..”

powiat-gniezno.pl

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz