. Gorący temat

Gniezno – Szpital – niekończąca się historia konkursowa.

Na stronie internetowej Szpitala w dniu 15.05.2020 pojawiło się – już trzecie z kolei od czasu przejęcia władzy przez koalicje PO-Nowoczesna-SLD ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala.

Starosta Gruszczyński przed rozpoczęciem kadencji w listopadzie 2018 roku na łamach gnieźnieńskich mediów wydawał polecenia i apelował do ówczesnej dyrekcji Szpitala o niepodejmowanie służbowych decyzji a obecnie, kiedy zobowiązany jest pełnić nadzór nad Szpitalem, którego Starostwo jest organem założycielskim nie jest w stanie skutecznie, zgodnie z prawem wybrać dyrektora Szpitala.

Ogłoszenie o konkursie zawiera załączniki:

zoz.gniezno.pl

W załącznikach do konkursu konsekwentnie pomijana jest informacja o aktualnych finansach wraz z aktualnymi zobowiązaniami szpitala – kuriozalne, że Starostwo posługuje się dokumentem podpisanym i datowanym na 23.05.2019 – dotyczącym sprawozdania finansowego za 2018 rok- sprzed 2 lat czyli za czasów rządów poprzedniej dyrekcji (K. Bestwina, E. Jachimczyk, P. Dopierała)! Potencjalny kandydat na to stanowisko, który zgodnie z treścią ogłoszenia ma przedstawić „pisemną koncepcję funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w perspektywie 6 lat w zakresie spraw m.in: organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia i jakości świadczonych usług;” z tak dobranych załączników nie dowie się o obciążającej finanse Szpitala pożyczce 50 milionów złotych i warunkach jej spłaty.

Farsa konkursowa trwa nadal. Dlaczego nie podawane są aktualne informacje?

INTERWENCJE:

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy wniosek do Etatowego Członka Zarządu Powiatu Mariusza Mądrowskiego z pytaniem i wnioskiem:

  • dlaczego w załączniku do postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala pominięto po raz kolejny informację o zaciągniętej przez szpital pożyczce na 50 mln. złotych.
  • wnoszę o kserokopie umowy pożyczki, zaciągniętej przez szpital na kwotę 50 mln. złotych. wraz z wszystkimi załącznikami.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz