. Gorący temat

Szpital Gniezno – Mateusz Hen i Jacek Frąckowiak – znowu razem?

Do naszej redakcji wpłynęła informacja jakoby były dyrektor szpitala Jacek Frąckowiak miał zostać ponownie tam zatrudniony. Na jakim stanowisku – nie wiadomo, o tym zadecydowałby p.o. dyrektor szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Mateusz Hen.

FAKTY:

 • Były dyrektor szpitala Michał Ogrodowicz w drodze postępowania konkursowego został wybrany na stanowisko dyrektora szpitala 29 marca 2019r.,jego kadencja miała trwać 6 lat.
 • Uchwałą nr 528/2020 z dnia 27.02.2020 rozwiązano z Michałem Ogrodowiczem stosunek pracy.
 • O sprawie rozwiązania stosunku poinformował Zarząd Powiatu „Z dniem 28 lutego 2020 r. na mocy porozumienia stron została rozwiązana umowa o pracę na czas określony z Panem Michałem Ogrodowiczem, dyrektorem Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Dyrektor w dniu dzisiejszym udzielił stosownych upoważnień swoim zastępcom zgodnie ze Statutem Szpitala.”
 • O sprawie rozwiązania stosunku pracy podczas konferencji prasowej opinię publiczną poinformowała także w-ce starosta Anna Jung mówiąc: „ja nie będę mówiła o jakimkolwiek zaskoczeniu ponieważ to było za obopólną zgodą porozumienie stron w związku z czym nie będę tego komentowała ……. czy szpital jest zabezpieczony TAK pełnomocnictwa i upoważnienia w szpitalu posiada jeden i drugi dyrektor tak że nie ma problemu….” .
 • O tym, że w-ce starosta Anna Jung oraz Zarząd Powiatu wprowadziła opinię publiczną w błąd pisaliśmy w artykule Gniezno-Szpital Pomnik Chrztu Polski bez dyrektora!
 • Od 29 lutego do 29 kwietnia formalnie nie było dyrektora szpitala a pełnomocnictwa udzielone przez byłego dyrektora szpitala – Michała Ogrodowicza wygasły w z mocy prawa w dniu 29 lutego 2020r.
 • 29 kwietnia po naszym artykule Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wprowadził uchwałę powołującą na stanowisko p.o. dyrektora szpitala Mateusza Hena Uchwała Nr 594/2020 z dnia 29.04.2020 r. Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. W uchwale ze zdziwieniem między innymi czytamy (cytat, pisownia oryginalna): ” …. Z kolei upoważnienie udzielone po. Zastępcy Dyrektora jest w pewnych przypadkach poddawane w wątpliwości przez organy administracji publicznej…„. Najbardziej bulwersujący staje się pytanie czy dokumenty podpisane w tym czasie przez osoby z nieważnym pełnomocnictwie mają moc prawną? W tej sprawie redakcja zadała Piotrowi Gruszczyńskiemu wiele pytań, które pozostały bez odpowiedzi.
 • W-ce starosta Anna Jung do dnia publikacji artykułu (02.06.2020) nie odpowiedziała na wniosek, który do niej skierowaliśmy. Pytania dotyczyły funkcjonowania szpitala bez dyrektora.
 • Piotr Gruszczyński, będąc Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego, przewodniczącym Zarządu Powiatu i Rady Społecznej Szpitala na zadane przez nas pytania o sytuację kiedy szpital nie miał dyrektora w swoim piśmie z dnia 01 kwietnia 2020r. odpowiedział: „ W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 30 marca 2020r. informuję iż tutejszy urząd nie jest w posiadaniu przedmiotowej dokumentacji. Mając na uwadze, że SP ZOZ w Gnieźnie posiada odrębną osobowość prawną w stosunku do Powiatu Gnieźnieńskiego, ewentualne pisma proszę kierować z zachowaniem zasady właściwości”

INTERWENCJE:

 • W dniu 02.06.2020r. skierujemy wniosek do starosty Piotra Gruszczyńskiego z następującym pytaniem: „Czy w okresie od 29.02.2020r. do 28.04.2020r. w czasie gdy szpital nie miał dyrektora Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego jako organ założycielski sprawował władzę nad szpitalem?
 • W dniu 02.06.2020r. skierujemy wniosek do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie z następującym pytaniem: ” Czy do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w związku z nieprawidłowościami jakie wskazała kontrola NIK w roku 2014?

Dla przypomnienia jak kontrola NIK w 2014 oceniła budowę szpitala …. linki do artykułów …..

Czy p.o. dyrektor Szpitala Mateusz Hen zatrudni Jacka Frąckowiaka w szpitalu przekonamy się wkrótce.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

 • Szpital nie ma dyrektora ale wydział Zdrowia w starostwie również nie ma dyrektora. Tak wynika że strony bip. Pani Boruszewska została ….. w tajemniczych okolicznościach.

Dodaj komentarz