. Gorący temat

Gniezno – 4 zarzuty dla Mateusza H.

Starosta Piotr Gruszczyński i Mateusz H. Źródło TV Gniezno

Mateuszowi H., który obecnie pełni funkcję z-cy dyrektora a przez kilka miesięcy pełnił funkcję p.o dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie prokuratura postawiła 4 zarzuty.

W piśmie, które otrzymała redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE czytamy:

” …… informuję, że PR Gniezno w dniu 29 czerwca 2020 roku skierowała do SR w Gnieźnie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi H. Prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie 4 przestępstw, a mianowicie:

 1. Z art. 177 par 1 k.k., tj. naruszenia w dniu 1 października 2019 roku w Gnieźnie nieumyślnie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku polegającego na potrąceniu pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych. Pokrzywdzona w wyniku zdarzenia doznała obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności ciała na czas powyżej 7 dni.
 2. Z art. 18 par 2 k.k. i art. 233 par 1 k.k., tj. nakłaniania w dniu 1 października 2019 roku pokrzywdzonej do złożenia fałszywych zeznań co do okoliczności powstania jej obrażeń i wskazania, że nie powstały one w wyniku potrącenia a w wyniku upadku,
 3. Z art. 271 par 1 i 3 k.k. i art. 272 k.k. i art. 273 k.k., tj. poświadczenia w 2017 roku w Gnieźnie nieprawdy w dokumentach dotyczących zbycia samochodu w celu osiągniecia korzyści majątkowej i wyłudzenia w ten sposób poświadczenia nieprawdy po wprowadzeniu w błąd Starostę Gnieźnieńskiego.
 4. Z art. 522 ust 1 Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. podania w styczniu 2018 roku we wniosku o upadłość osoby fizycznej kierowanym do sądu w Warszawie nieprawdziwych danych dotyczących składników majątku.

Oskarżony przyznał się do uczestnictwa w wypadku, nie przyznał się do pozostałych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i przeciwko dokumentom. ”

Czy starosta i przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Piotr Gruszczyński, członek Rady Społecznej Szpitala posłanka Paulina Hennig-Kloska, członkowie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w składzie:

 • przewodniczący Piotr Gruszczyński (PO)
 • wicestarosta Anna Jung (PO)
 • członek Mariusz Mądrowski (SLD)
 • członek Telesfor Gościniak (SLD)
 • członek Janusz Bukowski (Nowoczesna)

oraz radni VI kadencji powiatu gnieźnieńskiego w składzie:

 • Dariusz Pilak przewodniczący Rady Powiatu (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Danuta Winiarska (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Radosław Sobkowiak (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Jaromir Dziel (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Joanna Arndt (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Maria Kocoń (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Ewa Mądra (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Marian Pokładecki (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Rajmund Gąsiorek (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Edward Załęski (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Mirosława Lewicka (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Robert Andrzejewski (KW SLD)
 • Jacek Kowalski (SLD)
 • Telesfor Gościniak (SLD)
 • Jerzy Berlik (PSL)
 • Rafał Skweres (PSL)
 • Stanisław Szczepański (PSL)
 • Dariusz Igliński (GPS)
 • Marek Gotowała (GPS)
 • Beata Tarczyńska (PiS)
 • Marcin Makohoński (KW PiS)
 • Maciej Łykowski (PiS)
 • Zbigniew Bręklewicz (PiS)
 • Andrzej Kwapich (PiS)
 • Natasza Szalaty ( PiS)
 • Leszek Figaj (KW PiS)

wiedzieli o zaistniałej sytuacji?

Czy wyżej wskazane osoby znają ustawę o działalności leczniczej, która określa wymóg niekaralności osób na stanowiskach kierowniczych szpitala?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja przekazana do redakcji

Komentarze

 • Od 29 czerwca 2020 upłynęło sporo czasu. Dlaczego w mediach nic nie pisano? Gruszczyński dumny?

 • Oburza ale nie dziwi, w każdej plotce jest trochę prawdy a o M.H. legendy po mieście krążyły. Przeraża ta zmowa milczenia!

 • Czy ta lista osób milczących nie powinna zostać rozszerzona o elitarną grupę. A może oni wszyscy powinni leczyć swoje oczy i uszy ?

 • artykuł 304 Kodeksu postępowania karnego stanowi:

  § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a zamieszczanie danych osób uczestniczących w czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.
  § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
  § 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.

 • Pracodawca ma prawo uzyskania informacji o osobie, której dane zostały zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym (dalej KRK), w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej ustawą o KRK).

 • Zgodnie z art. 52 § 1 pkt. 2 kodeksu pracy pracownika można zwolnić bez wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacji, gdy popełnione przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

 • Panie Gruszczyński, Pani Jungowa, Pani Kloska, Panie Tomaszewski, Panie Arndt! A jednak !!!
  POwierzyliście Szpital z całym jego majątkiem. Czyżby przyświecała Wam idea aby nasz szpital upodobnił się do Klasztoru widocznego z okiem szpitalnych przy ulicy Jana ????? Pan Pilarczyk – zaczął tę promocję – artykuły i zachwyty nad chirurgiem czołgistą jeszcze gdzieś w internecie żyją. W S T Y D, czy Wy chociaż zastanowiliście się co zrobiliście popierając z maniackim uporem kandydaturę pana z inicjałami gdzie się tylko dało. I co teraz – czekamy aż kogut 3x zapieje, czy powiecie, że żyliście w niewiedzy. Ale koszty tej niewiedzy Wy powinniście ponieść. Jeszcze większy WSTYD!zostronicowy ar

 • Nasz powiat to państwo w państwie. A co na to parlamentarzyści i odpowiednie organy ścigania?

 • A gdzie powiadomienie do Gazety Lekarskiej, Ministra Zdrowia, Wojewody, Izb lekarskich, Termedii i księdza Prymasa?
  Dlaczego na wniosek radnych nie zwołano jeszcze Nadzwyczajnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego ?
  Warto będzie posłuchać jak zinterpretuje ustawę o działalności leczniczej pan Starosta i zatrudniani przez niego prawnicy Powiatu.

 • Te cztery zarzuty zaczną być rozpatrywane za około 5 lat a niektórzy nałożą sobie kwarantannę jeszcze jakieś 138 razy (lub 210?) , lub 1000??? itd.

 • Powiem tak MAFIA . A nikt niewspomniał o tym gdzie w tym wszystkim pracownicy jakich manipulacjii sie dopuszczają??!!! o pacjencie niewspomnie.

Dodaj komentarz