. Informacje

Gniezno – starosta Piotr Gruszczyński – ” …. codziennie ……”

W dniu 14 lipca 2020r. w ramach dostępu do informacji publicznej zapytaliśmy starostę Piotra Gruszczyńskiego:

Publikujemy pytania i odpowiedzi (wersja oryginalna):

1. Kto i jakie konsekwencje prawne ponosi z tytułu braku oświadczenia majątkowego p.o.dyrektora szpitala Mateusza Hena we wskazanym przepisami prawa terminie?

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 1 informuję (po raz kolejny), że w ustawa o dostępie do informacji publicznej nie daje podstaw do żądania udzielania wyjaśnień dotyczących wykładni przepisów prawa, prawnej interpretacji rozmaitych zdarzeń …..”

2. Kto personalnie i na jakim stanowisku z ramienia Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie podpisał umowę pożyczki na 50mln złotych ze spółką BFF Polska S.A.?

Odpowiedź: Odnosząc się do pytania nr 2 informuję, że Starostwo Powiatowe nie dysponuje szczegółową informacją w tym względzie …..

3. Na jakiej podstawie prawnej Mateusz Hen w dniu 14 czerwca 2018r. wypowiedział umowę firmie Alstal ?

4. Na jakiej podstawie prawnej Mateusz Hen podpisał aneks nr 12 z dnia 20 sierpnia 2019r. do umowy z dnia 10 maja 2017r. z firmą Alstal, na dokończenie prac na sumę wyższą o 6 457 500 zł brutto?

Odpowiedź:Co do pytań 3 i 4 wyjaśniam, że Starostwo Powiatowe w Gnieźnie nie dysponuje takimi informacjami”

5. Proszę o wskazanie podstawy prawnej, która zwalnia starostę Piotra Gruszczyńskiego od udzielania odpowiedzi w sprawie szpitala, którego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie?

Odpowiedź: ” W odpowiedzi do pytania nr 5 informuję po raz kolejny, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie daje podstaw do żądania udzielenia wyjaśnień dotyczących wykładni przepisów prawa, prawnej interpretacji rozmaitych zdarzeń, prowadzenia polemiki itp.

Starosta Piotr Gruszczyński w dalszej części odpowiedzi na wniosek redakcji z dnia 13 lipca 2020r. pisze cyt:

” Nadmieniam, że podobne „wnioski o dostępie do informacji publicznej”, które w istocie z informacją publiczną nie mają nic wspólnego, składa Pani w zasadzie codziennie, angażując pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w sposób dezorganizujący pracę jednostki. Codzienne odpowiadanie na Pani wystąpienia, wytłuszczanie Pani różnicy między informacją publiczną, a wyjaśnieniami i ocenami (w tym prawnymi), zdaje się nie mieć końca …… Pozwoli to Pani odróżnić funkcjonowanie w warunkach prawa do informacji publicznej od funkcjonowania organów nadzoru, z którymi najwyraźniej się Pani utożsamia (całkowicie bezpodstawnie)

FAKTY:

  • Wniosek z dnia 13. 07. 2020r. został wysłany na adres e-mail sekretariatu starosty Piotra Gruszczyńskiego odpowiedź otrzymaliśmy z adresu e-mail- Damian Kluczyński.
  • starosta Piotr Gruszczyński pełni dodatkowo następujące funkcje: jest przewodniczący Zarządu Powiatu VI kadencji, jest przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, jest administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach obowiązku wynikającego z art. 25c Ustawy o samorządzie powiatowym jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej w powiecie gnieźnieńskim
  • od 1 stycznia 2020r. do 17 lipca 2020r. do Starostwa Powiatowego skierowaliśmy około 20 wniosków w ramach dostępu do informacji publicznej dlatego stwierdzenie starosty Piotra Gruszczyńskiego w piśmie z dnia 15 lipca 2020r. cyt: „…składa Pani w zasadzie codziennie….” są przekłamaniem!!!!
  • redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE działa, przekazuje czytelnikom informacje oparte na faktach a nie informacjach zasłyszanych, które w rzeczywistości mogą okazać się zwykłą plotką.

Starosta Piotr Gruszczyński nie odpowiada na nasze pytania dotyczące szpitala mimo, że taką wiedzę winien posiadać …. sam mówi:

tv.gniezno.pl Piątek, 31.07.2020 14:33

Czy starosta Piotr Gruszczyński z racji pełnienia wielu najważniejszych funkcji w powiecie ma obowiązek w ramach dostępu do informacji publicznej udzielać odpowiedzi na wnioski(?) – odpowiedź pozostawiamy czytelnikom.

Dlaczego Piotr Gruszczyński nie odpowiada na informację publiczną (?) odpowiedź na to pytanie również pozostawiamy czytelnikom.

Czy działalność naszej redakcji jest niewygodna dla starosty Piotra Gruszczyńskiego (?) odpowiedź pozostawiamy czytelnikom.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

Dodaj komentarz