. Gorący temat

List od czytelnika – gdzie jest 50 mln i więcej …. ?

Obecnym wystąpieniem chcę dać wyraz, oprócz wdzięczności za “trzymanie ręki na pulsie” w sprawach niezwykle ważnych dla mieszkańców Gniezna i Powiatu, również do pewnego stopnia rozczarowania w kwestiach dotyczących sytuacji finansowej Szpitala.


Kolejny raz, na ostatniej Sesji Rady Powiatu obecny (kolejny) dyrektor Szpitala, trudnej finansowej kondycji używa jako argumentu nie do końca przejrzystych zamiarów częściowej prywatyzacji Szpitala. Przecież propozycja oddania w najem budynków Szpitala wraz z wyposażeniem na kontrakcie Szpitala spełnia kryteria prywatyzacji. Tłumaczenie, że Szpital zyska w ten sposób bezkosztowy remont pomieszczeń jest świadomym i wręcz chamskim wprowadzaniem opinii publicznej w błąd i zmusza do zadania kolejnych pytań Staroście i Radzie Społecznej Szpitala.

  • Gdzie jest 50 mln zł pożyczki?
  • Gdzie są dotacje celowe ze Starostwa dla Szpitala?
  • Komu służy zakupiony za 300tyś. zł aparat do testowania na COVID 19, bez testów?
  • Gdzie jest rozliczenie zbiórek społecznych?

Zastanawiające i absolutnie niezrozumiałe jest w tej sytuacji milczenie p. Poseł na Sejm RP – Pauliny Hennig-Kloski. To z Jej ust słyszeliśmy najpierw kłamliwe stwierdzenia o zaciągnięciu kredytu a nie pożyczki przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w celu ukrycia faktycznych kosztów obsługi zadłużenia nas wszystkich. To z Jej ust słyszeliśmy, że zaciągnięte zobowiązanie stanowi gwarancję dokończenia budowy i wyposażenia nowego szpitala.

W tak newralgicznym momencie p. Poseł Paulina Hennig Kloska “odpłynęła” ratować wody Pojezierza Wielkopolskiego. Czy nie jest obowiązkiem p. Poseł jako członka Rady Społecznej Szpitala uzasadnić wyborcom zasadność podejmowanych przez Dyrekcje Szpitala decyzji?


Uważam, że odpowiedzi na te pytania są niezbędne i proszę Redakcję “Gniezno-Fakty-Interwencje” o użycie wszelkich możliwych kroków w celu wywarcia presji na Radnych Powiatu i zobowiązanie Ich do rzetelnego wykonywania mandatu co w praktyce oznaczałoby najpierw rozliczenie środków pozostających w dyspozycji Szpitala a dopiero wyrażenie zgody na podejmowanie nowych, “rewolucyjnych” przedsięwzięć tym bardziej, że trudno mieć zaufanie (wobec ostatnich doniesień medialnych) do osoby decyzyjnej w tych sprawach jaką jest Dyrektor d/s Lecznictwa – p. Mateusz Hen.

Źródło: list od czytelnika

Komentarze

  • Właśnie na dobre trwa „rozbiórka” naszego szpitala pomiędzy lokalne grupy wpływów ! A liderem tych zmian jest jedna osoba z namaszczenia Starosty ! M. H. zaczyna rozdawanie szpitala po kawałku a ciemny lud patrzy i kiwa w uznaniu głową ! pozdrowienia dla bezradnych radnych !

  • List ze słusznymi spostrzeżeniami – ale….. to RADNI a nie redakcja powinni te wszystkie nieprawidłowości umieć wychwycić i nadzorować

  • Na jeziorach… znalazła się Pani Posłanka – właśnie wymyśliła szpital Covidowy w budynku którego poprzednicy NIE zbudowali, teraz czekamy na objawienie kogo Pani Posłanka myśli POwołać do pracy w tym szpitalu

Dodaj komentarz