Polska

Zbigniew Gelzok … czy Kraśnik będzie bez 5G?

Zbigniew Gelzok, ma wykształcenie zawodowe, kiedyś pracował przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowej. W pracy stracił zdrowi, później przeszedł na rentę. Obecnie zajmuje się sprawami prawnymi i technicznymi dotyczącymi telefonii komórkowej, walczy przed wszystkimi Sądami Administracyjnymi. Wygrywa wszystkie sprawy i udowadnia, że operatorzy notorycznie łamią prawo.

Przeciwnicy 5G, którzy licznie stawili się na sesji w Kraśniku w swoich wystąpieniach przekonywali radnych, że pola elektromagnetyczne są szkodliwe dla zdrowia, co zostało już udowodnione.

Wystąpienie Zbigniewa Gelzoka

Radni Kraśnika w głosowaniu poparli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G, wyrażającej sprzeciw wobec „wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców”.

Jak podał portal krasnik.naszemiasto.pl, uchwała została podjęta, a radni uznali petycję za zasługującą na uwzględnienie……9 osób głosował „za”, 6 było „przeciw”, 3 wstrzymały się od głosu.

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz