. Gorący temat

Gniezno – szpital dla kogo Rozporządzenie Ministra Zdrowia?

facebook

Wiele publicznych emocji budzi fakt możliwości obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w szpitalach publicznych przez osoby które nie są zobowiązane przedstawiać zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Dnia 5 grudnia 2016r. zostały wprowadzone zmiany do “Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  skutkujące tym, że kandydat na stanowisko z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa szpitala nie musi przedstawiać zaświadczenia o niekaralności.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. zostało podpisane przez ówczesnego Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Zmiany zostały tak wprowadzone i opublikowane, że tylko dzięki prawnikom zaprzyjaźnionym z naszą redakcją udało się całą tą publikację “odszyfrować”.

Skontaktowaliśmy się drogą elektroniczną z byłym Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem, czekamy na odpowiedź. Interesuje nas przede wszystkim fakt czy zmiany w rozporządzeniu były wprowadzone celowo, aby umożliwić osobom karanym za przestępstwa umyślne możliwość startu w konkursach (ich wygrywanie!!!) na stanowiska z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa szpitali, – czy dokumenty zostały podłożone do podpisania? Oczywiście bez względu na uzyskaną odpowiedź, odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała zmieniające rozporządzenie czyli były Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

FAKTY:

 • o nieprawidłowościach związanych z brakiem zaświadczenia  o niekaralności Mateusza Hena mimo obowiązku prawnego  przedłożenia  takiego dokumentu  w postępowaniach konkursowych na stanowisko z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski (dawniej ZOZ) w Gnieźnie, kiedy starostą powiatu był Dariusz Pilak (PO) a dyrektorem szpitala Jacek Frąckowiak pisaliśmy w artykułach: część 1 Gniezno-Szpital za zamkniętymi drzwiami…część 1 oraz część 2 Część 2 – Szpital Pomnik Chrztu Polski – konkurs za zamkniętymi drzwiami…
 • 18 czerwca 2019r. Michał Ogrodowicz ówczesny dyrektor szpitala podpisał zaciągniętą przez szpital pożyczkę na kwotę 50 mln. zł. o czym pisaliśmy w artykułach: Gniezno-Dyrektor Szpitala Michał Ogrodowicz, 50 mln złotych – tajna umowa.Gniezno-Starosta Piotr Gruszczyński, 50 mln złotych – tajna umowa. oraz GNIEZNO – Dariusz Pilak, SMS i tajna umowa 50mln.
 • Piotr Gruszczyński, Paulina Henning Kloska, dyrekcja szpitala przez cały czas wprowadzała w błąd opinię publiczną mówiąc, że szpital zaciągnął kredyt gdy w rzeczywistości zaciągnął 50 mln pożyczkę o czym pisaliśmy w artykule: Gniezno-Starosto Piotrze Gruszczyński co jest hitem a co kitem ?
 • po 7 miesiącach od podpisania przez Michała Ogrodowicza pożyczki 50 mln ze spółką BFF Polska S.A, Zarząd Powiatu, którego przewodniczącym jest Piotr Gruszczyński (PO) rozwiązuje umowę o pracę z ówczesnym dyrektorem szpitala Michałem Ogrodowiczem  pomimo, że wygrał konkurs i otrzymał powierzenie funkcji na 6 lat.
 • Piotr Gruszczyński nigdy nie przedstawił opinii publicznej warunków wraz z załącznikami zaciągniętej przez szpital pożyczki na 50 mln złotych mimo, że jest starostą, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie gnieźnieńskim, przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, przewodniczącym Zarządu Powiatu VI kadencji.
 • w dniu 29.04.2020r. Zarząd Powiatu (uchwała 594/2020 podpisana jednoosobowo przez Piotra Gruszczyńskiego)   powołał Mateusza Hena na stanowisko p.o dyrektora szpitala utrzymując go równocześnie na stanowisku p.o. z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa. Zgodnie z obowiązującym prawem zatrudniając Mateusza Hena starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński miał obowiązek sprawdzić status  jego karalności. Czy to zrobił? ………. Uchwała ta następnie została uchylona decyzją nadzorczą wojewody wielkopolskiego.
 • Mateusz Hen przez cały czas, gdy obecnie w powiecie rządzi koalicja Platforma Obywatelska-Nowoczesna-SLD pełni funkcję p.o. dyrektora d.s. Lecznictwa Szpitala. Mimo, że nie odbył się konkurs na to stanowisko używał pieczątki do której nie był upoważniony o czym pisaliśmy w artykule: Gniezno szpital – zaginiony konkurs znaleziona pieczątka.
 • Mateusz Hen podejmował decyzje i podpisywał dokumenty z firmą Alstal – co poskutkowało zwiększeniem o około 7mln zł. wynagrodzenia dla firmy – głównego wykonawcy mimo istnienia wcześniejszych, korzystniejszych dla szpitala zapisów z umowy pierwotnej. Powyższa umowa została opieczętowana i podpisana przez Mateusza Hena nieupoważnioną pieczątką.
 • Paulina Henning Kloska posłanka z partii Nowoczesna w latach kiedy powiatem rządził PiS składała liczne zawiadomienia do prokuratury oraz NIK. Od czasu kiedy powiatem rządzi Koalicja Obywatelska i z-cą p.o. dyrektora d.s. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski jest Mateusz Hen nie doszukuje się prawdziwych bądź urojonych nieprawidłowości.
 • dnia 29.07.2020r. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 681 – czwartym dyrektorem Szpitala w ciągu 2 lat zostaje Grzegorz Sieńczewski.
 • nowy dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski otrzymuje zgodę Rady Powiatu … głosami radnych rządzącej koalicji na oddanie w najem lub dzierżawę pomieszczeń budynku nowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na czas określony – 10 lat o czym pisaliśmy w artykule : Gniezno – powiat, sesja nadzwyczajna część 2 – ” szpital-najem lub dzierżawa” kto jak głosował!

CIEKAWOSTKA:

W czasie wyborów parlamentarnych, które odbyły się 25 października 2015r. kandydujący na stanowisko senatora RP Piotr Gruszczyński nie ukrywał na swoim facebookowym profilu,  że jest wspierany przez  Mateusza Hena cyt:“Ponadto Gniezno posiada fantastyczne Muzeum Techniki i Machin Wojennych, którego właścicielem jest Mateusz Hen. Osoby skupione wokół muzeum zaangażowały się we wsparcie mojej osoby w kampanii wyborczej za co dziękuję.”

facebook

INTERWENCJE:

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy pytania do posła Zbigniewa Dolaty, który reprezentuje w sejmie wyborców Prawa i Sprawiedliwość. Oto jedno z wielu pytań które zadaliśmy: czy partia Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza fakt, że na mocy istniejących Uchwał, Rozporządzeń osoby karane za przestępstwa umyślne lub wobec których toczą się postępowania prokuratorskie lub sprawy karne wniesione przez prokuraturę mogą sprawować funkcje z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa w podmiotach leczniczym niebędącym przedsiębiorcą?

Nasza redakcja zwróciła się także z zapytaniem do Krzysztofa Bestwiny, czy obejmując stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w grudniu 2014r. jako pracodawca wystąpił do Krajowego Rejestru Karnego z prośbą o zaświadczenie o niekaralności z-cy dyrektora d.s. Leczniczych Mateusza Hena?

Pytamy również byłą starostę powiatu gnieźnieńskiego Beatę Tarczyńską: „Czy w grudniu 2014r.  kiedy rozwiązała pani za porozumieniem stron umowę z Jackiem Frąckowiakiem i podjęła decyzję o pozostawieniu na stanowisku z-cy dyrektora  Mateusza Hena  wystąpiła o jego zaświadczenie do Krajowego Rejestru Karnego? 

Nasza redakcja zwróciła się z zapytaniem do byłego starosty IV kadencji – Dariusza Pilaka obecnie przewodniczącego Rady Powiatu dlaczego podczas konkursów na stanowisko z-cy dyrektora d.s Lecznictwa nie wyegzekwowano od Mateusza Hena zaświadczenia o niekaralności i czy w takiej sytuacji powołanie go na stanowisko było zgodne z prawem?

Interesującym w tej sprawie jest zapytanie, czy w szpitalach które zatrudniają zgodnie ze „sprzyjającymi”  zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia  osoby karane lub uprzednio karane nie dochodzi do naruszenia innych obowiązujących aktów prawnych w randze ustawy?

Cóż … na zakończenie redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE pyta dla kogo w 2016 roku znowelizowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publicznaKomentarze

 • ładne zdjęcie zrobili sobie dwaj przyjaciele w życiu, w polityce, w przekonaniach i w interesach.

 • Dwaj szefowie rodzinnej m…, jeden służby zdrowia, drugi starostwa, ksywa: ,,wierzba na której rosną gruszki”. Na kogo tu liczyć? Licz na siebie!

Dodaj komentarz