Informacje

Gniezno – starosto Gruszczyński co się dzieje … kolejna Uchwała …..

Kolejna niewłaściwie podjęta Uchwała przez powiat gnieźnieński. Sprawa dotyczy uchwały nr XXXVI/214/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2021r.

Z treści informacji jaką otrzymaliśmy wynika, że Wojewoda Wielkopolski jako organ nadzoru zawiadomił Radę Powiatu Gnieźnieńskiego:

” …o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/214/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie – ze względu na istotne naruszenie prawa .Zastrzeżenie organu nadzoru budzi w szczególności przepis §2 ust.3 ww. uchwały jako istotne naruszenie art.12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

Treść uchwały nr XXXVI/214/2021 wraz z uzasadnieniem w poniższym załączniku:

Dla przypomnienia informujemy, że dnia 14 sierpnia 2020r. do powiatu gnieźnieńskiego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające nieważność uchwały 594/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z 29 kwietnia br w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ze względu na istotne naruszenie prawa o czym pisaliśmy w artykule: Gniezno – Uchwala 594/2020… i co dalej starosto Piotrze Gruszczyński? Niezadowolony starosta Piotr Gruszczyński (przewodniczący Zarządu Powiatu) skierował wówczas do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, którą to sprawę przegrał o czym pisaliśmy w artykule: Gniezno … co dalej starosto Piotrze Gruszczyński … jest wyrok!

Czy kolejny raz starosta Piotr Gruszczyński skieruje sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu? Czy ponownie przegra?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz