Interwencje

Gniezno – starosto Gruszczyński, kto i na czyje polecenie „to” zredagował …….? Kto jak głosował ….?

Dnia 17 lutego 2021r. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Podczas spotkania przewodnicząca komisji Danuta Winiarska poinformowała, że przewidziane jest głosowanie nad: „… projektem oświadczenia w sprawie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy to Zakładu Opiekuńczo leczniczego w Gnieźnie

Projekt oświadczenia składający się ? z jednego zdania nie został nawet podpisany.

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 3) Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego, przyjętego uchwałą nr LIX/371/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7407 z późn. zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego oświadcza, że: popiera działania / nie popiera działań, których celem lub ostatecznym skutkiem będzie przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 150003496/04/1/0019/0/18/23 w zakresie: opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, zawartej pomiędzy Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gnieźnie a Narodowym Funduszem Zdrowia, na Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.”

Od samej treści projektu jeszcze ? „ciekawsze” jest uzasadnienie … składające się z 10 wyjątkowo długich zdań ? co można zobaczyć w poniższym linku:

Transmisja z przebiegu głosowania podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 17 lutego br.

Kto jak głosował:

  • Jaromir Dziel (PO) przeciw
  • Danuta Winiarska (PO) wstrzymała się
  • Edward Załęski (PO) wstrzymał się
  • Maciek Łykowski (PiS) przeciw
  • Beata Tarczyńska (PiS) przeciw
  • Dariusz Igliński (ZG) wstrzymał się
  • Telesfor Gościniak (SLD) wylogował się !
Telesfor Gościniak (SLD)

Dużym zaskoczeniem jest zachowanie radnego Telesfora Gościniaka reprezentującego SLD, który przed głosowaniem się wylogował. Przypominamy, że Telesfor Gościniak jest członkiem Zarządu Powiatu. Dlaczego to zrobił?

.

Dla przypomnienia informujemy, że jeszcze nie tak dawno Poseł Tadeusz Tomaszewski informował, że SLD nie zagłosuje przeciwko przeniesieniu ZOL-u do szpitala „Dziekanka”.

Czy dla Telesfora Gościniaka funkcja w Zarządzie powiatu gnieźnieńskiego jest ważniejsza niż dyscyplina partyjna?

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym do starosty Piotra Gruszczyńskiego w ramach dostępu do informacji publicznej redakcja GFI skierowała następujące pytania:

  • kto jest pomysłodawcą projektu oświadczenia „w sprawie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, której stroną jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie„, które skierowane zostało pod głosowanie w czasie posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 17.02.2021r.?
  • kto jest autorem tekstu projektu wraz z uzasadnieniem oświadczenia „w sprawie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, której stroną jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie„, które skierowane zostało pod głosowanie w czasie posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 17.02.2021r.?
  • wnoszę o kserokopie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu podczas, którego omawiany był projekt oświadczenia „w sprawie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, której stroną jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie z dnia 15.02.2021r.

INFORMUJEMY ……. nieoficjalnie redakcja GFI dowiedziała się, że dyrektor ZOL-u Barbara Skulska-Salita w trosce o dobro swoich pacjentów podpisała umowę na rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie. Oznacza to, że wypracowany przez ZOL 4 mln zł zysk przeznaczony zostanie na rozbudowę zakładu!

Najprawdopodobniej zbliża się trzecia fala pandemii dlatego redakcja GFI pyta ….. w jaki jeszcze sposób starosta Piotr Gruszczyński oraz Zarząd Powiatu narazi pacjentów, ich rodziny oraz personel ZOL-u na dodatkowy stres oraz brak poczucia bezpieczeństwa? Kto i co jeszcze wymyśli?

Dodaj komentarz