Wydarzenia

Gniezno – w rocznicę powstania Armii Krajowej.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:”Dnia 14 lutego 1942 r. KalinaW. ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]Naczelny WódzSikorskiGenerał broni”źródło IPN

Dziś, w rocznicę powstania Armii Krajowej, odwiedziliśmy grób Anny Woźniak – Czarskiej. Żołnierz batalionu ,, Parasol” , pseudonim ,,Magdalena”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, aktorka i poetka.14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa, jako zbrojna część Polskiego Państwa Podziemnego, podporządkowanego rządowi RP w Londynie. Armia Krajowa prowadziła dywersję, sabotaż i bezpośrednią walkę z wrogami Polski. Po wojnie żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez komunistów za wierność Polsce. Wielu zostało żołnierzami wyklętymi.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Młodzież Wszechpolska Gniezno

Źródło: Liga Patriotów GnieznoMłodzież Wszechpolska Gniezno

Dodaj komentarz