. .. Gorący temat

Powiat gnieźnieński – projekt likwidacji … poradni w Kłecku .. kto jak głosował.

16.06.2021r.

Podczas XL Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji, której starostą jest Piotr Gruszczyński, radni powiatu gnieźnieńskiego przegłosowali uchwałę – projektu likwidacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłecku, istniejącej przeszło 45 lat. Poradnia powstała 1 września 1975r.

Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kłecku przedstawił dyrektor Wydział Edukacji i Sportu Łukasz Kaszyński, który m.in. powiedział:

” …. z dniem 31 grudnia 2021 roku zamierza się zlikwidować Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłecku, jednostkę budżetową powiatu gnieźnieńskiego ….”

Rada Miejska Gminy Kłecko w przesłanym oświadczeniu wyraziła swoje stanowisko w sprawie likwidacji poradni i wskazała propozycje, które chciałaby zrealizować w celu utrzymania placówki:

Radny Stanisław Szczepański z PSL w swoim wystąpieniu wskazał niespójność w działaniu powiatu gnieźnieńskiego m.in. powiedział:

… nie wiem czy dwa miesiące temu czy miesiąc temu żeśmy przegłosowali w budżecie pewną kwotę na ośrodek specjalny w Kłecku …. tam też było zaznaczone, że pewna kwota na przygotowanie miejsca dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej która jest w Kłecku. Na dzień dzisiejszy jesteśmy tym wszystkim zaskoczeni i skąd taka zmiana … ”

” … nie jest łatwiej dojechać do Gniezna niż do Kłecka …. ja bym prosił zaniechać tą uchwałę”

Radny PiS Maciej Łykowski:

… ta poradnia powinna pozostać …

Starosta Piotr Gruszczyński z PO, który jest za likwidacją poradni w Kłecku po wystąpieniu dyrektora placówki wskazując dwoma palcami swoją głowę i powiedział:

” … postanowiliśmy reagować i przygotować się w taki sposób, żebyśmy mogli dysponować potencjałem intelektualnym i finansowym ...”

W dalszej części swojej wypowiedzi Piotr Gruszczyński chwalił podjęte przez siebie i Zarząd Powiatu decyzje mówiąc :

… bo jeśli byście Państwo przeanalizowali te decyzje, które myśmy do tej pory podejmowali w różnych obszarach, one naprawdę były właściwe i trafne ….

Redakcja GFI przypomina, że wcześniej zlikwidowano m.in. świetlicę środowiskową „ Dzieci z Chmur”, próbowano usunąć z dotychczasowej siedziby ZOL- Gniezno.

W sprawie zamiaru likwidacji placówki w Kłecku wypowiedziała się też radna Natasza Szalaty z PiS … warto posłuchać.

Po wypowiedziach wielu radnych Piotr Gruszczyński przyznał:

….Ponieważ my naprawdę staramy się wychwytując wasze uwagi włączyć pewne elementy do tego tworu, który dzisiaj będzie jako zamiar przegłosowywany …. ”

Kto jak głosował w sprawie projektu zamiaru likwidacji Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kłecku:

Za projektem likwidacji głosowali:

 • Arndt Joanna (PO) nauczyciel
 • Dziel Jaromir (PO)
 • Gąsiorek Rajmund (PO)
 • Gościniak Telesfor (SLD) – nauczyciel (emeryt)
 • Gotowała Marek (ZG)
 • Gruszczyński Piotr (PO) – obecny starosta
 • Lewicka Mirosława (PO)
 • Mądra Ewa (PO) – nauczyciel (emeryt)
 • Pilak Dariusz (PO) Przewodniczący Rady Powiatu
 • Pokładecki Marian (PO) – dyrektor Wydziału Edukacji w UM Gniezno
 • Sobkowiak Radosław (PO) – Dyrektor Szkoły
 • Winiarska Danuta (PO)
 • Załęski Edward (PO)

Przeciw likwidacji poradni głosowali:

 • Andrzejewski Robert (SLD) – Dyrektor Szkoły
 • Berlik Jerzy (PSL)
 • Zbigniew Bręklewicz (PiS)
 • Leszek Figaj (PiS)
 • Andrzej Kwapich (PiS)
 • Maciej Łykowski (PiS)
 • Marcin Makohoński (PiS)
 • Natasza Szalaty (PiS) nauczyciel
 • Stanisław Szczepański (PSL)
 • Beata Tarczyńska (PiS)

Od głosu wstrzymali się:

 • Kowalski Jacek (SLD)
 • Kocoń Maria (PO) nauczyciel (emeryt)
 • Igliński Dariusz (ZG)

Uchwała o zamiarze likwidacji Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kłecku poparta została większością głosów – 13 głosów ZA w tym 11 głosów radnych Platformy Obywatelskiej.

Tekst: Anna Nowak źródło: youtube

Dodaj komentarz