. .. Interwencje

Gniezno – Piotr Gruszczyński … „mam … czyste ręce” …?

w-ce starosta Anna Jung, dyrektor CUW Renata Rasińska, starosta Piotr Gruszczyński

21.02.2022r.

W dniu 15 lutego 2022r., w biurze poselskim Zbigniewa Dolaty odbyła się konferencja prasowa tematem której były wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli doraźnej gospodarki finansowej w zakresie zamówień publicznych na dostawy i usługi w 2020 i 2021 roku.

Kontrola przeprowadzona została od 17.08.2021r. do 10.09.2021r.

W konferencji wzięła też udział radna Natasza Szalaty, która uprzednio  na kolejnych sesjach Rady Powiatu zgłaszała podejrzenie nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości oraz sformułowane na ich podstawie wnioski pokontrolne zostały skierowane pismem z dnia 18.11.2021r., do dyrektora Centrum Usług Wspólnych, podlegającego pod Starostwo powiatu gnieźnieńskiego, którego starostą jest Piotr Gruszczyński.

Dyrektor CUW-Renata Rasińska

Z wnioskami pokontrolnymi można zapoznać w poniższym linku:

W piśmie Prezesa Izby Obrachunkowej w Poznaniu skierowanym do posła Zbigniewa Dolaty czytamy ….

Co w tej sprawie miał do powiedzenia starosta Piotr Gruszczyński ….

Starosta Piotr Gruszczyński

Piotr Gruszczyński stwierdził ….. „My, w samorządach, posiłkujemy się wiedzą, którą mają specjaliści. W tym przypadku mówimy o prawnikach. W ocenie naszych prawników nie wydarzyło się nic, by doszło do nieprawidłowości – i tego się trzymajmy – powiedział, dodając na końcu: – Jeśli doszło do nieprawidłowości i ktoś przeprowadził pewną procedurę ze złymi intencjami, to są od tego stosowne służby, by to wyjaśniły. Z mojej strony mam całkowicie czyste ręce, nie mam nic wspólnego i nadal uważam, że nie doszło tutaj do żadnych nieprawidłowości. Od tego jest prokuratura czy odpowiednie służby, by się tym zajęły. ” (źródło: gniezno24.com)

Z tej bardzo kwiecistej wypowiedzi starosty nie do końca możemy się zorientować kto w tej sprawie ma bardziej czyste ręce – starosta czy prawnicy?
I czym właściwie ma się zająć prokuratura skoro wszyscy wokół tacy czyści chodzą?

A może winne jest mydło? I tu nasuwa się kolejne pytanie  kiedy starostwo organizowało ostatni przetarg na środki myjące?

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy do starosty Piotra Gruszczyńskiego w ramach dostępu do informacji publicznej wniosek w którym czytamy:

Wnoszę o kserokopię wszystkich umów zawartych przez powiat gnieźnieński VI kadencji z prawnikami, którzy świadczyli lub świadczą jakiekolwiek usługi prawne dla starostwa powiatu gnieźnieńskiego.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

1 komentarz

  • To dobrze , ze Starosta ręce myje!
    Propagować należy . Zdrowo to i higienicznie.
    Zastanawia jednak zwrot; „z MOJEJ strony mam czyste ręce”. Czy jest jakaś inna strona czystości rąk ?

Dodaj komentarz