.. Gorący temat

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia prokuraturę …

Paulinie Stochniałek, która jest członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialną m.in. za sferę zdrowia w regionie pisaliśmy w artykułach:

Na naszą redakcyjną pocztę od dłuższego czasu wpływały informacje, że w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego dzieją się „dziwne rzeczy”.

W tej sprawie redakcja GFI wystąpiła do Anny Parzyńskiej-Paschke, rzecznika Marszałka która przesłała nam poniższą informację:

Wczoraj wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu zawiadomienie Marszałka Marka Woźniaka o możliwości popełnienia przestępstwa.
Jesteśmy jeszcze w trakcie kontroli doraźnej, którą zlecił Pan Marszałek w Urzędzie. Czekamy na ostateczne ustalenia wynikające ze wspomnianej kontroli. Wtedy być może będziemy mogli powiedzieć Pani więcej.  Na tę chwilę, z uwagi na fakt, że zawiadomienie znajduje się w dyspozycji Prokuratury, ewentualną decyzję o udostępnieniu treści zawiadomienia należy pozostawić organom ścigania.


Dla porządku, chronologicznie wyglądało to tak:
w dniu 16 marca tego roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Wcześniej zarządził wewnętrzną kontrolę doraźną w Urzędzie Marszałkowskim, której wstępne ustalenia wskazały na szereg nieprawidłowości przy postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Z trojgiem pracowników Departamentu Zdrowia Urzędu, których dotyczą zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych, Marszałek – w trybie pilnym, tj. 15 marca – rozwiązał umowy o pracę.

Czy zabrakło nadzoru ze strony wicemarszałek Pauliny Stochniałek, której podlega Departament Zdrowia?

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz