. .. Interwencje

Gniezno – szpital … braki w dokumentacji medycznej … kto za to odpowiada?

zdjęcie poglądowe (freepik.com)

Akty prawne – ustawa o dokumentacji medycznej i sposobach jej przetwarzania oraz ustawa o rzeczniku praw pacjenta precyzują co to jest dokumentacja medyczna i określają prawo pacjenta lub osoby upoważnionej do uzyskania dokumentacji medycznej z każdego podmiotu leczniczego w którym udzielono pacjentowi świadczeń medycznych.  
Podmiot medyczny zobowiązany jest wydać pacjentowi bez konieczności wskazania przez pacjenta celu pozyskania dokumentacji. Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta i stronie pacjent.gov.pl zamieszczona jest informacja dotycząca okoliczności wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego rodzinie. 

Na temat wydawania dokumentacji medycznej pacjenta przez gnieźnieński Szpital Pomnik Chrztu Polski  napływają do naszej redakcji liczne „ciekawe informacje” 😉

Dla przypomnienia ….

Dyrektor szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Grzegorz Sieńczewski początkowo błędnie utworzył w szpitalu stanowisko „Rzecznika Praw Pacjenta” na które powołał Jacka Frąckowiaka o czym pisaliśmy w artykułach:

Po interwencji Rzecznika Praw Pacjenta z Warszawy, Sieńczewski zmienił strukturę szpitala tworząc stanowisko „Pełnomocnik Dyrektora ds. organizacji i integracji Szpitala oraz ds. Praw Pacjenta” pozostawiając na tym stanowisku Jacka Frąckowiaka, byłego dyrektora szpitala.

Jednak analizując statut szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie trudno jednoznacznie wskazać kto jest odpowiedzialny za dokumentację medyczną. Szpital szczyci się posiadaniem certyfikatu ISO 9001, ISO 27001- gdzie jednym z kluczowych elementów oceny wymaganej w procesie certyfikacji  jest procedura precyzująca szczegółowo obieg dokumentacji medycznej.

Pacjent, lub rodzina zmarłego pacjenta po skierowaniu do szpitala wniosku winna otrzymać pełną dokumentację medyczną. Czy tak się dzieje? Otóż nie ….

INTERWENCJE

Dlatego redakcja GFI w dniu dzisiejszym skierowała do dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego zapytania:

  • ile skarg i interwencji z podziałem na lata 2020, 2021 i do 1 kwietnia 2022 roku było przedmiotem analizy „Pełnomocnika Dyrektora ds. organizacji i integracji Szpitala oraz ds. Praw Pacjenta” Jacka Frąckowiaka?
  • kto przyjmuje wnioski w sprawie wydania kopii dokumentacji medycznej w szpitalu, którego jest pan dyrektorem? Proszę o wskazanie nr. pokoju i nazwiska osób upoważnionych przez pana do przyjmowania takich wniosków.
  • kogo upoważnił pan do wydawania  i poświadczania „za zgodność z oryginałem” kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta? Proszę o wskazanie nazwisk tych osób.
  • czy wydana przez szpital, którego jest pan dyrektorem kserokopia dokumentacji medycznej pacjentowi lub rodzinie zmarłego pacjenta powinna być cała czy może być częściowa? Ile tych części może być?
  • ile pism z podziałem na lata 2020, 2021 i do 1 kwietnia 2022 roku z powodu braków w dokumentacji medycznej skierował do pana jako dyrektora szpitala Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie?
  • czy jeden z członków dyrekcji szpitala, którego jest pan dyrektorem ma prawo wydawać na płycie fragmenty dokumentacji medycznej osobie do tego nie upoważnionej przez rodzinę?
  • ile postępowań prokuratorskich w sprawie błędu medycznego toczy się obecnie przeciwko szpitalowi, którego jest pan dyrektorem?

Dlaczego dokumentacja medyczna pacjenta jest ważna …..

Pacjent nie wie co lekarz czy pielęgniarka odnotowuje w dokumentacji. O tym, że mogą tam być wpisy całkowicie odbiegające od rzeczywistości, dowiaduje się zwykle dopiero na etapie uzyskania kopii dokumentów ze szpitala. Może też być sytuacja, że kopia dokumentacji medycznej przekazana pacjentowi lub rodzinie zmarłego pacjenta jest niepełna. Dlaczego tak się dzieje?

W tej sprawie redakcja GFI skontaktowała się z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu. Dowiedzieliśmy się jak bardzo ważnym elementem w procesach sądowych jest dokumentacja medyczna pacjenta i jakie są skutki prawne w sytuacji poświadczenia nieprawdy w tej dokumentacji.

Przypominamy …. szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jest publiczny, utrzymywany przez podatników …. temat „gorący” dlatego wkrótce do niego powrócimy.

Dziękujemy, że przeczytałeś do końca Gniezno-Fakty-Interwencje

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz