. .. Interwencje

Gniezno – szpital … pytamy dyrektora Sieńczewskiego o SOR …

W artykule Szpital Gniezno – Mateusz Hen – „… pacjent postrzelony …” opublikowaliśmy pytania, które skierowaliśmy do dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego. Niestety mimo upływu czasu (około 2 miesięcy !!!) nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dla przypomnienia

  • kto jest kierownikiem SOR , kto jest zastępcą kierownika  i kto organizuje grafik dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – SOR gnieźnieńskiego szpitala Pomnik Chrztu Polski?
  • czy prawdą jest, że dyrektor szpitala podpisał umowy na świadczenie usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością „Medsfera i „Medica
  • czy podpisanie umów z w/wym spółkami („Medsfera„ i „Medica„) poprzedzone było konkursem ofert?

Nasi czytelnicy, w tym również obecni i byli pacjenci szpitala którzy chcąc pozostać anonimowi przesyłają do nas liczne, kolejne w sprawie SOR-u pytania, które poniżej publikujemy:

  • dlaczego nie publikujecie kserokopii protokołów z przeprowadzonych konkursów ofert na świadczenie usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)?
  • kto był przewodniczącym i jaki był skład komisji konkursowych ofert na świadczenie usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)?
  • ile od 2019r., było przeprowadzanych takich konkursów na SOR w Gnieźnie?
  • czy w gnieźnieńskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pracuje lekarz, który wykonuje działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy wszyscy lekarze są zatrudnieni przez spółki „Medsfera„ i „Medica„

Poniżej fragment z wcześniej opublikowanego przez naszą redakcję artykułu:

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym redakcja GFI w ramach dostępu do informacji publicznej skierowała wniosek do dyrektora Grzegorza Sieńczewskiego o kserokopię wszystkich protokołów wraz z załącznikami (od 2019r. do 31maja 2022r.) z przeprowadzanych postępowań konkursowych ofert na świadczenie usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w Gnieźnie.

Tekst: Anna Nowak źródło: czytelnicy

Dodaj komentarz