. .. Gorący temat

Gniezno – szpital: Uchwała nr 13 …. pożyczka do 60 mln złotych przegłosowana.

W dniu 19 grudnia 2022r., o godz.13 w budynku administracji Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej szpitala.

Ponieważ przez dłuższy czas nie było kworum (minimalna liczba członków Rady niezbędna do podjęcia zaplanowanych Uchwał) z-ca dyrektora Mateusz Hen dzwonił do członków z prośbą o przybycie.

Przypominamy …..

Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jest starosta Piotr Gruszczyński.

W dniu 19 grudnia 2022r., przegłosowano stosunkiem głosów 6 : 1, UCHWAŁĘ nr 13/2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie zawarcia umowy pożyczki w kwocie do 60 mln zł

W treści Uchwały czytamy ….

W sprawie: wydania opinii w przedmiocie zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Szpitalem Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie a Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa (nr NIP 526-020-87-63, nr REGON 012002567) do kwoty 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).

Poniżej w załączonym pliku treść Uchwały nr 13 uzupełniony o dane uzyskane po zapytaniu ofertowym w ramach postępowania 1/GK/2022 o Udzieleniu pożyczki dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Za udzieleniem kolejnej pożyczki -60mln złotych- dla szpitala głosowali:

  1. Piotr Gruszczyński – Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala
  2. Anna Jung – członek Rady Społecznej
  3. Ewa Mądra – członek Rady Społecznej
  4. Paulina Hennig Kloska – członek Rady Społecznej
  5. Danuta Winiarska – członek Rady Społecznej
  6. Monika Boruszewska – członek Rady Społecznej

Przeciwna była Monika Twardowska – Przedstawiciel Wojewody

Monika Twardowska

Pozostali członkowie Rady Społecznej szpitala byli nieobecni.

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym redakcja GFI skierowała wniosek do przewodniczących klubów radnych:

  • Radosława Sobkowiaka (PO)
  • Roberta Andrzejewskiego (SLD)
  • Marcina Makohońskiego (PiS)

o kserokopię wraz z wszystkimi załącznikami umowy z dnia 18 czerwca 2019r., zawartej między szpitalem Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie a BFF Polska S.A. dotyczącej pożyczki udzielonej szpitalowi na kwotę 50 mln złotych.

Do tematu powrócimy ….

Tekst: Anna Nowak

Chcesz wiedzieć więcej:

⬇️

Komentarze

Dodaj komentarz