.. Wybory samorządowe 2024

Gniezno – Krystian Lemański, kandydat do Rady Powiatu.

Krystian Lemański, kandydat do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – okręg nr 2 miejsce 4

Już nie tak młody jak wygląda, czynny zawodowo aptekarz. Po godzinach szczęśliwy mąż i ojciec, szczerze zmartwiony o to, w jakim kraju przyjdzie żyć jego synowi. Konserwatysta, szanujący historię i starający się wyciągać z niej naukę i wnioski. Bardzo przywiązany do konstytucyjnej zasady pomocniczości – samorząd ma być aktywny tylko w tych kwestiach, w których mieszkańcy nie są w stanie sami ogarnąć, a rząd w tych, w których samorząd nie da rady.

Otwarcie przeciwny inflacji sztucznego prawa, które przestało być formalizacją naturalnych norm a stało się kajdanami ograniczającymi wolność w każdej, najdrobniejszej płaszczyźnie naszego życia.

               Nie potrzebuję pieniędzy ani przywilejów wynikających z władzy. Potrzebuję natomiast realnego wpływu na możliwości naszego regionu, aby Gniezno i okolice rozwijały się i kwitły dla przyszłych pokoleń.

A do zrobienia mamy wiele, z czego za kluczowe z perspektywy władz powiatu uważam dwie kwestie: współpraca szkół ponadpodstawowych z przedsiębiorcami oraz rozwój szpitala.

               Szkolnictwo ponadpodstawowe trzeba dostosować do potrzeb rynku pracy, tak aby przemysł w naszej okolicy mógł znowu zacząć dynamicznie rosnąć bez potrzeby importowania „inżynierów” zza granicy. W efekcie da nam pewną odporność na skutki regulacji rządowych czy unijnych – większość z Państwa jest w tej kwestii zgodna, że unijna polityka migracyjna jest realizowana w bardzo chybiony sposób. Wszelkie stypendia z wyjątkiem socjalnych powinny pochodzić od przedsiębiorców, a nie z budżetu samorządu – w ten sposób istniałaby faktyczna finansowa zachęta dla tych dziedzin szkolnictwa, które realnie są potrzebne na rynku pracy.

               Szpital, który wbrew obiegowym opiniom „ekspertów”, jest w wyjątkowo dobrej sytuacji finansowej (ma potężny dług, ale w ostatnim roku po opłaceniu rat kredytu szpital osiągnął w swojej działalności dodatni bilans finansowy), jest rzadko spotykanym zjawiskiem w Polsce. Mógłby zapewniać nam zdecydowanie lepszy poziom świadczeń, posiadając stałą obsadę, zamiast systemu ściągania pracowników na godziny czy zabiegi. Kluczowym jest także zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do leczenia onkologicznego – na razie w formie chemioterapii dziennej, czyli takiej gdzie pacjent zgłaszając się rano do szpitala jest z niego wypisywany jeszcze tego samego dnia przed wieczorem.

               Każdy z tych postulatów uważam osobiście za ważny, ale najistotniejsze jest jedno – szanowanie pieniędzy publicznych. Koniec z osobistymi ulicami dla siebie i kolegów. Koniec z utrudnianiem życia kierowcom przez tworzenie im toru przeszkód w miejscu gdzie niegdyś była ulica Roosevelta. Władza rządowa i samorządowa ma jedno zadanie – służyć. Służyć nie korporacjom, nie obcym krajom, nie organizacjom międzynarodowym, ale tym, którzy im tę władzę nadali – czyli nam, Obywatelom Rzeczpospolitej.

               Właśnie dlatego, chcę zapewnić maksymalną klarowność działań, jak też dostępność Waszego radnego. Wybierając mnie, będziecie mieli Państwo łatwy dostęp do zgłaszania swoich spraw – dedykowaną stronę internetową, gdzie nie wychodząc z domu będziecie Państwo mogli zgłaszać wszelkie kwestie stanowiące problem mieszkańców lub umawiali się na rozmowę czy spotkanie w terenie. Kwestie zgłaszane mi, które nie będą w zakresie moich kompetencji zobowiązuję się na bieżąco przekazywać odpowiednim władzom. Każde z takich zgłoszeń będzie przeze mnie raportowane Państwu, a tematy dotyczące szerszej grupy mieszkańców publikowane także na moim osobistym koncie facebook’owym.

               Jeżeli mają Państwo już dosyć partyjniactwa zaglądającego do naszych domów, polecam swoją kandydaturę, jako nigdy nie dostatecznie doskonałą, ale jedyną alternatywę dla pozostałych komitetów wojny polsko-polskiej.

OD REDAKCJI ……

Krystian Lemański, młody, uczciwy, pełen pomysłów człowiek.

Tekst: Krystian Lemański – facebook – Krystian Lemański

Dodaj komentarz