.. Zdrowie i natura

Poseł Ryszard Wilk informuje: zakaz wprowadzenia do obrotu na teren Polski …..

Poseł KONFEDERACJI Ryszard Wilk informuje …..

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych –państwowa inspekcja sprawująca nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz kontrolą warunków ich składowania i transportu w Lublinie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 3 420 kg miodu naturalnego pszczelego gryczanego homogenizowanego importowanego z Ukrainy ze względu na brak w przeważającej części pyłku przewodniego Fagopyrum – gryka. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie wydał 4 decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 240 000 kg cukru (4 x 60 000 kg) importowanego z Ukrainy z powodu niezgodnego z prawem oznakowania. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie wydał 2 decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski i UE 2 partii o łącznej masie 44 000 kg nasion lnu importowanego z Ukrainy ze względu na obecność martwych szkodników. Decyzjom nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie uniemożliwił wprowadzenie na polski rynek partii 21 200 kg cebuli importowanej z Uzbekistanu ze względu na nieprawidłowe oznakowanie – brak oznakowania w języku polskim.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie w Lublinie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 23 970 kg ziarna prosa importowanego z Ukrainy ze względu na obecność żywych szkodników. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 22 275 kg ziarna słonecznika łuskanego importowanego z Mołdawii z uwagi na zawilgocenie ziarna. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: @Ryszard Wilk

Dodaj komentarz