Świat

GLOBALIZACJA

Globalizacja to procesy prowadzące do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata”. Obszarami globalizacji są finanse, rynki, strategie konkurencyjne, technologia, badania i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style życia, regulacje prawne, a także obraz ujednoliconego świata. Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu powyżej.

Dodaj komentarz