. Interwencje

Starosto Piotrze Gruszczyński czemu służy ta dezinformacja?

W przestrzeni publicznej działamy dopiero od lipca 2019r. W związku z powyższym w wielu kwestiach opieramy się na informacjach pozyskanych z pracy innych redakcji. W nawiązaniu do treści przedstawionego przez nas artykułu „Starosto Piotrze Gruszczyński były nieprawidłowości czy nie było nieprawidłowości?” opublikowanego na stronie https://www.gniezno-fakty-interwencje.pl/starosto-piotrze-gruszczynski-byly-nieprawidlowosci-czy-nie-bylo-nieprawidlowosci/ , dzisiaj ciąg dalszy. Od stycznia 2019r. w przestrzeni publicznej pojawiają się liczne sprzeczne ze sobą informacje na temat sytuacji przebudowy Centrum Kultury Scena To Dziwna w Gnieźnie. Przypominamy, że jest to jednostka podlegająca pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, gdzie Starostą jest Piotr Gruszczyński.

A oto kilka faktów:

01 styczeń 2019r. czytamy: „Jak informuje Agnieszka Rzempała-Chmielewska, rzeczniczka starostwa, spotkanie odbyło się z inicjatywy starosty Piotra Gruszczyńskiego, który chciał zapoznać się z aktualnym stanem prowadzonych prac budowlanych. Zgodnie z umową inwestor, którym jest eSTeDe, zapłacił dotychczas 60 % wartości inwestycji (w ratach miesięcznych). Wszystkie faktury wystawione przez generalnego wykonawcę zostały zapłacone w terminie. – Odpowiedzialność za opóźnienia przy realizacji inwestycji spoczywa po stronie kierownika budowy wskazanego przez generalnego wykonawcę, który nie zachował właściwej kolejności robót realizowanych przez poszczególnych podwykonawców – twierdzi Rzempała-Chmielewska.” źródło gniezno.naszemiasto.pl

14 maja 2019r. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego sprawą zajęła się Lewica Razem…czytamy „Zaniedbania w nadzorze i opóźnienia w budowie doprowadziły do stanu, w którym prawdopodobnie całkowita kwota dotacji będzie musiała być zwrócona – mówi Kamila Kasprzak-Bartkowiak, kandydatka Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego, która wprost wskazała działaczy PiS jako winowajców tego stanu rzeczy.…. Z związku z tą sytuacją, dziś do władz powiatowych Lewica Razem złożyła zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. ” źródło gniezno.naszemiasto.pl

30 maja 2019r. wicestarosta Anna Jung Prawdopodobnie sprawa będzie miała swój finał w sądzie źródło: gniezno.naszemiasto.pl

W tym samym artykule czytamy: W poniedziałek autorzy listu otrzymali odpowiedź w sprawie niedokończonego remontu Centrum Kultury „Scena to Dziwna”. – Wynika z niego, że wykonane zostało zaledwie 37% prac. Mam nadzieję, że obecna władza powiatowa przed sądem będzie dochodzić swych praw….Kasprzak-Bartkowiak, kandydatka Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego źródło: gniezno.naszemiasto.pl

31 maja 2019r. Starosta Piotr Gruszczyński : „Podjęliśmy decyzję, że sprawę kierujemy do prokuratury – dodał P. Gruszczyński, który podkreślił, że te informacje pochodzą z ostatnich godzin przed obradami komisji (czwartek 23 maja – przyp. red.).
Jak obrazował wzburzony starosta, z analiz wynika, że wykonawcy wypłacono 60 procent kwoty z tytułu umowy, a zaawansowanie prac wyniosło ledwie 45 procent – W naszej ocenie doszło do złamania prawa i musimy sprawę skierować do prokuratury
. ” źrodło: przemiany.gniezno.pl

24.07.2019r. Koniecznością staję się doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowego wykonania robót budowlanych, skutkujących zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego oraz poświadczania nieprawdy przez inżyniera nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. Prokuratura zdecyduje o ewentualnej odpowiedzialności osób nadzorujących realizację projektu. źródło: gniezno.naszemiasto.pl

24.07.2019r. Starostwo poinformowało, że w związku z powyższym zdecydowano o złożeniu doniesienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowego wykonania robót budowlanych, skutkujących zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego oraz poświadczania nieprawdy przez inżyniera nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. Prokuratura ma zdecydować o ewentualnej odpowiedzialności osób nadzorujących realizację projektu.” źródło: Gniezno24.com

W dniu 14.08.2019r. nasza redakcja otrzymała odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, która jednoznacznie informuje że do dnia 14.08.2019r. nie wpłynęło zawiadomienie Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego lub Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w przedmiocie rozbudowy lub remontu Centrum Kultury „Scena to Dziwna” eSTeDe w Gnieźnie.

Na wniosek naszej redakcji, który złożyliśmy 14.08.2019r. do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego o kserokopię zawiadomienia, które zostało złożone lub zostanie złożone do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w dniu 22.08.2019r. otrzymaliśmy np. odpowiedź:

Z otrzymanej informacji jednoznacznie wynika, że Starosta Piotr Gruszczyński nie zawiadomił Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie. Tymczasem dotychczasowy Dyrektor CK eSTeDe z dniem 01.09.2019r. kończy swoją pracę. Sam złożył wypowiedzenie.

Do dnia publikacji artykułu nadal nie wiemy były nieprawidłowości czy nie było nieprawidłowości? Przypominamy: sprawa jest istotna, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jest instytucją budżetową, utrzymywaną z naszych pieniędzy. Zastanawiająca jest ta dezinformacja, różne procenty, czemu to służy?

Czy była to forma przedwyborczej kampanii do Parlamentu Europejskiego, a może jest to początek kampanii do wyborów parlamentarnych?

Warto pamiętać, że prawo działa w dwie strony:

art. 304 kodeksu karnego

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

art. 212 kodeksu karnego

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

1 komentarz

  • Pan Starosta publicznie wypowiada RÓŻNE słowa i opinie. a gnieźnieńskie media nie są tak dociekliwe jak GFI.

Dodaj komentarz