. Gorący temat

GNIEZNO – Dariusz Pilak, Piotr Gruszczyński, Mateusz Hen… „ gorąca platforma” w akcji..

Ponieważ nasza redakcja w przestrzeni publicznej działa dopiero od trzech miesięcy, dlatego w swoich artykułach korzystamy z pracy innych redakcji.

Dziś napiszemy jak pewne towarzystwo „zaufania publicznego” zrobiło społeczność w………

Plany …. „Gorącej Platformy”… za czasów gdy starostą powiatu gnieźnieńskiego był Dariusz Pilak, z-cą dyrektora d.s. Lecznictwa Mateusz Hen i senatorem RP Piotr Gruszczyński…

HISTORIA …….Kiedy starostą powiatu gnieźnieńskiego został Dariusz Pilak, ówczesny Zarząd Powiatu  wspólnie z dyrekcją szpitala w Gnieźnie (Jacek Frąckowiak, Mateusz Hen) ogłoszono Konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-technologiczno-budowlanej dla kompleksów budynków szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej z zagospodarowaniem terenu wokół szpitala przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie. Konkurs wygrała firma Firma  Heinle Wische und Partner Architekci z Wrocławia i tym samym Szpital powinien otrzymać projekt, który należało natychmiast realizować. Tymczasem kilka miesięcy po konkursie ogłoszono, że szpital zakupił projekt „gorącej platformy”…. Projekt „gorącej platformy” – czyli kolejnego budynku (NIE tego którego dotyczył konkurs) zakładał że będą tam pomieszczenia techniczne, SOR, IOM, blok operacyjny, laboratorium i poradnia lekarza rodzinnego w sumie 5 kondygnacji

Oddajmy głos decydentom:
Co w przedmiotowej sprawie mówił z-ca dyrektora d.s. Lecznictwa Mateusz Hen. Redakcja przypomina, że w dniach posiedzeń konkursowych na stanowisko z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa- Mateusz Hen miał status osoby karanej za przestępstwa umyślne, w dniu udzielania informacji również miał status osoby karanej ( za co pisaliśmy we wcześniejszych artykułach) .

  • (wypowiedź Mateusza Hena z dnia 1 lipca 2013 moje-gniezno.pl). „Zakładamy integrację tzw. gorącej platformy – mówi Mateusz Hen, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które w tej chwili na świecie funkcjonuje, że integrujemy w jednym miejscu wszystkie elementy związane z bezpośrednim ratowaniem życia. U nas będzie to SOR, IOM i blok operacyjny. ……..
  • (wypowiedź Mateusza Hena z dnia14 sierpnia 2013 moje-gniezno.pl). „Odpowiadając na zadane pytania potwierdzamy, że konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-technologiczno-budowlanej dla kompleksów budynków szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej z zagospodarowaniem terenu wokół szpitala przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie wygrała Firma  Heinle Wische und Partner Architekci z Wrocławia. Celem konkursu było wyłonienie autora najlepszej, zdaniem sądu konkursowego, koncepcji architektoniczno-technologiczno-budowlanej dla kompleksu budynków szpitalnych przy ul. 3 Maja 37 wraz z zagospodarowaniem terenu. W zakresie szczegółowym zwycięzca miał przygotować projekt techniczny pełnobranżowy etapu I, którego koszt miał nie przekraczać 17 mln zł brutto z uwzględnieniem kosztów projektu oraz nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżono również w postanowieniach regulaminu konkursu, że Zespół Opieki Zdrowotnej jako zamawiający ma prawo zlecania autorowi wprowadzania do dokumentacji projektowej zmian w stosunku do koncepcji konkursowej oraz uzupełnień niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektu. W związku z tym budowa tzw. „gorącej platformy” mieści się w  założeniach konkursu i nie jest konieczne przeprowadzenie odrębnego postępowania konkursowego czy przetargowego. Naszym zadaniem jest dostosowanie obiektów i pomieszczeń  medycznych do wymagań stawianych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia. ….. Budowa ” gorącej platformy” zapewni nam spełnienie tych wymagań w przewidzianym czasie.”

Co tymczasem robi Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, kiedy starostą był Dariusz Pilak ….. wygłasza komunikat: „….Wykonanie niezbędnych inwestycji pociąga za sobą konieczność zapewnienia na ten cel odpowiednich środków finansowych.Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, mówiąca o przeznaczeniu do sprzedaży budynków, w których obecnie mieści się między innymi przychodnia na osiedlu Jagiellońskim, jest próbą pozyskania właśnie takich środków. Zarząd Powiatu ma świadomość wagi swoich decyzji, jednakże zaznaczyć należy, że wszelkie ostateczne rozstrzygnięcia w kwestii zarówno umiejscowienia przychodni na Winiarach, jak i dalszej rozbudowy szpitala mają na celu dobro mieszkańców.” (źródło: zarząd powiatu )

Tymczasem głos zabrał Jacek Frąckowiak, były dyrektor szpitala …..

  • – To prawda, że w sprawie „gorącej platformy” mamy napięte terminy – powiedział Jacek Frąckowiak, dyrektor szpitala. – Budowa będzie z podziałem na etapy. Umożliwi to aplikowanie o środki z funduszy unijnych. Chcemy oddzielić część budowlaną od części wyposażenia medycznego. Pragnę podkreślić, że wykonawca jest zobowiązany do tego, żeby wykonać to w terminie” – powiedział Jacek Frąckowiak (źródło: gniezno.naszemiasto.pl)

Teraz wypowiedź ówczesnego senatora Piotra Gruszczyńskiego w sprawie „gorącej platformy”…….”Zrobiliśmy już naprawdę wiele w sprawie dokończenia tej rozbudowy. Przed nami mnóstwo pracy organicznej, która musi się udać. – Gdybyśmy mogli wybudować ten szpital, to myślicie, że dzisiaj byśmy się z tego nie cieszyli? „senator Piotr Gruszczyński (źródło: gniezno.naszemiasto.pl)

Na koniec Dariusz Pilak …….”Co do „gorącej platformy”, to jestem przekonany, że ona musi się udać „– powiedział Dariusz Pilak. (źródło: gniezno.naszemiasto.pl)

Co się dzieje ??!!! na koniec 2013r. ZOZ w Gnieźnie sprzedał za 4,2 mln zł. przychodnię na Winiarach. Pieniądze przeznaczone miały być ponoć na rozbudowę „gorącej platformy”. Jak widzimy, żadnego początku ani kontynuacji rozbudowy nie było, pieniądze natomiast zostały przeznaczone niezgodnie z zakładanym celem czyli na spłatę bieżących, narastających lawinowo od 2012 r. zobowiązań szpitala.

Fakt wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala za czasów gdy starostą był Dariusz Pilak został zauważony przez kontrolerów NIK … W punkcie drugim wniosków pokontrolnych kontrolerzy zarzucili dyrektorowi ZOZ Jackowi Frąckowiakowi niewłaściwe wykorzystanie dotacji w kwocie ponad pół miliona zł, przekazanej ZOZowi przez starostwo. Dotacja miała być wykorzystana przez szpital na kontynuację rozbudowy istniejącego budynku szpitala, a nie na zupełnie nowy projekt, zwany ,,gorącą platformą”. Dyrektor Frąckowiak złamał Prawo zamówień publicznych, co w ocenie NIK ,,mogło sprzyjać korupcjogennej dowolności postępowania”…..(źródło: Raport NIK file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/S-14-006-LPO-02-01.pdf)

Co zostało po „gorącej platformie” ???…. zostali: Piotr Gruszczyński, Dariusz Pilak, Mateusz Hen….

Dla przypomnienia – Radni IV kadencji Powiatu Gnieźnieńskiego.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

  • No cóż, ma się wrażenie, że to tylko lodziarnia (w rozumieniu słynnej posłanki Sawickiej z PO) a nie szpital. Czas by osoby wymienione w artykule zrozumiały, że na gorącej platformie można się nieźle sparzyć.

Dodaj komentarz