. Gorący temat

GNIEZNO – Jaką funkcję w Szpitalu sprawuje Anna Jung?

Anna Jung wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego. Dla przypomnienia cyt.z wypowiedzi Piotra Gruszczyńskiego (źródło gniezno24.com) Ostatnie trzy lata spędziła ze mną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i myślę, że jest to o tyle ciekawe, że zajmowała się o tyle istotnym projektem, że myślę iż będzie on kontynuowany i zdążymy go domknąć w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej pracowała w Urzędzie Miejskim w Żninie jako inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. To był jeden z tych czynników, który wzbudził moje zainteresowanie (…). Pewną część swojego życia zawodowego związała z Powiatem Gnieźnieńskim, m.in. Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Łopiennie, wcześniej działała w ramach Stowarzyszenia Łubowianie jako asystent koordynatora jednego z projektów. W Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej działała we Wrześni, była doradcą klienta…. zaznaczając dalej wykształcenie Anny Jung, jakim są m.in. ukończone studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych na UMK, ze specjalizacji organizacji pomocy społecznej, a także studia z zakresu pedagogiki i resocjalizacji…. Pani Anna Jung jest w czwartym pokoleniu, między nami jest pokrewieństwo krwi, tak jak innych osób

i kolejny cytat starosty Piotra Gruszczyńskiego (źródło informacjelokalne.pl) „…Kiedy pierwszy czytałem jej CV to byłem pod wrażeniem….”

Co miała do powiedzenia w zorganizowanym przez starostwo w dniu 06.11. 2019r. briefingu Anna Jung posłuchajcie państwo sami…..

FAKTY:

 1. Dyrektorem Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jest Michał Ogrodowicz, któremu na podstawie uchwały nr 178/2019 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29.03.2019r. powierzono funkcję dyrektora na czas określony, na 6 lat.
 2. P.o. z-cą do spraw Lecznictwa jest Mateusz Hen.
 3. Z-cą dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych Zbigniew Beneda.
 4. Lekarze oddziału położniczo-ginekologicznego w ostatnim dniu października złożyli adresowane do dyrektora Szpitala Michała Ogrodowicza wypowiedzenia.
 5. Skany wypowiedzeń na jednym z portali internetowych, w dniu 01.11.2019r. zostały opublikowane w przestrzeni publicznej.
 6. W dniu 06.11.2019r. wicestarosta Anna Jung, wystąpiła w briefingu zorganizowanym przez starostwo powiatowe w Gnieźnie, wypowiada się na temat zatrudniania, wynagradzania, czasu pracy i organizacji oddziału ginekologiczno położniczego w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
 7. Anna Jung nie ma wykształcenia medycznego.
 8. Anna Jung nie jest dyrektorem Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ne jest też stroną indywidualnych umów lekarzy.
 9. Anna Jung w swoim oświadczeniu majątkowym z dnia 30 kwietnia 2019r. wskazała „ wynagrodzenie za pracę 101 485,66zł.”

INTERWENCJE:

Redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w dniu jutrzejszym złoży do starosty Piotra Gruszczyńskiego wniosek z następującymi pytaniami:

 1. Jaką funkcję w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie sprawuje Anna Jung?
 2. Ile pieniędzy zostało wykorzystanych z zaciągniętej w BFF Polska S.A. 50 mln. pożyczki?
 3. Dlaczego o sprawach kadrowych Szpitala Pomnik Chrztu Polski nie wypowiada się jego dyrektor lub zastępcy dyrektora?
 4. Jaka część zaciągniętej pożyczki przeznaczona została na kontynuację dokończenia budowy Szpitala i kiedy rozpoczną się prace?
 5. Dlaczego starosta Piotr Gruszczyński nie podaje do publicznej wiadomości warunków umowy wraz z załącznikami zaciągniętej pożyczki na 50 mln. zł.?
 6. Dlaczego starosta Piotr Gruszczyński nie podaje do publicznej wiadomości treści aneksu zawartego z firmą Alstal na dokończenie budowy?

Informujemy czytelników, że redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE nie została poinformowana o briefingu organizowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Tekst: Anna Nowak źródło: tv.gniezno.pl

Komentarze

 • Pani Jung – wie wszystko ! Ja to, Ja tamto, Ja to bym tak i siak ! Co to ma znaczyć żeby kobieta od samochodów decydowała ilu lekarzy ma pracować na oddziale ! Nie ma do tego żadnych kompetencji ! Pismo lekarzy skierowane do dyrekcji a ona opowiada że ona nie ma, ona nie da, ona przeorganizowałaby pracę lekarzy !!! Kobieto skup się na swoich urzędnikach, ilu swoich ludzi awansowałaś i zatrudniałaś przez rok swojego urzędowania ? Ilu ludzi zaszczułaś niesłusznymi pomówieniami ?! Ilu ludzi wyrzuciłaś na bruk pozbawiając ich dochodów i szkalując dobre imię ?! Kiedyś spotka cię za to należyta kara !

 • Ixxxx i mxxxxx tyle mozna powiedziec o Pani Jung , ktora nie zauwaźyła ,że ginekolodzy nie złożyli Jej wypowiedzeń bo nie jest Ona strona Ich umowy i Ona nie ma nic do dawania lub nie bo ,jest taka tajemnicza instytucja , ktōra nazywa się NFZ I to ona finansuje usługi zdrowotne szpitala a nie nawet starostwo , tylko jak z wypowiedzi Pani Jung wynik a Ona z własnych funduszy ,Starch się bać , kto włada powiatem.

Dodaj komentarz