. Interwencje

Gniezno-szpital-brak dyrektora, pytamy starostę.

Przypominamy:

Potwierdził się fakt, że Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie nie ma dyrektora. Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu – Grunwald i Jeżyce V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował (!!!) w dniu 12 marca 2020r. przedstawione przez obecnego na sali sądowej p,o. z-ca dyrektora d.s. medycznych Mateusza Hena pełnomocnictwo. Proces, którego stroną pozwaną jest szpital odbywa się w Sądzie Pracy i na ten moment został odroczony.

W związku z tym w ramach dostępu do informacji publicznej redakcja skierowała pytania do starosty Piotra Gruszczyńskiego i jego zastępcy Anny Jung. Przypominamy, że wcześniej Piotr Gruszczyński mimo że jest starostą, przewodniczącym Rady Społecznej, przewodniczącym Zarządu Powiatu nigdy nie udzielił nam odpowiedzi w sprawie szpitala zawsze odsyłał do „szpitala” – dyrektora.

Starostwo powiatowe w Gnieźnie jest organem założycielskim szpitala i jak mówi sama w-ce starosta Anna Jung:”…. my jesteśmy organem nadzorującym….”

INTERWENCJE:

Pytania do starosty Piotra Gruszczyńskiego:

 1. Ile procesów sądowych obecnie toczy się przeciwko Szpitalowi Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie?
 2. Kto w toczących się postępowaniach sądowych reprezentuje szpital jako dyrektor?
 3. Jaka jest łączna suma wszystkich zobowiązań o którą wnioskują powodowie od 1 października 2018r. w procesach sądowych przeciwko pozwanemu Szpitalowi Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie?
 4. Kto podpisał aneks nr 12 z dnia 20 sierpnia 2019r. na dokończenie prac budowlanych z firmą Alstal na sumę wyższą od zawartej w pierwszej umowie o 6 457 500 zł brutto?
 5. Wnoszę o kserokopię umowy wraz z załącznikami z dnia 18 czerwca 2019r. pożyczki 50mln złotych dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, która została podpisana ze Spółką Akcyjną BFF Polska S.A.
 6. Kto z ramienia Szpitala podpisał umowę z firmą Diagnostyka Obrazowa TOMMA S.A w Poznaniu. Wnoszę o kserokopie tej umowy.
 7. Kiedy i z jakim ubezpieczycielem Szpital Pomnik Chrztu Polski podpisał umowę OC szpitala. Kto podpisał tę umowę z ramienia szpitala. Wnoszę o kserokopie tej umowy.

Pytania do zastępcy starosty Anny Jung:

 1. Komu zostało udzielone pełnomocnictwo/pełnomocnictwa podczas rozwiązania stosunku pracy z Michałem Ogrodowiczem?
 2. Proszę o wskazanie dnia do kiedy obowiązuje pełnomocnictwo/ /pełnomocnictwa ( z dnia 28.02.2020r.) wydane podczas rozwiązania stosunku pracy z Michałem Ogrodowiczem?
 3. Czy od 28.02.2020r. do 30.03.2020r. zostały podpisane jakiekolwiek kontrakty, pisma z Narodowym Funduszem Zdrowia? Jeżeli tak to kto podpisał te pisma?
 4. Wnoszę o kserokopię wszystkich umów których stroną jest Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie podpisanych od 28.02.2020r. do 30.03.2020r.
 5. Na jakiej podstawie prawnej pełnomocnictwa wydane w dniu 28.02.2020r. podczas rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Ogrodowiczem miałyby rzekomo obowiązywać do dnia 30.03.2020r.?

Wobec braku dyrektora odpowiedzi oczekujemy od starosty Piotra Gruszczyńskiego i jego zastępcy Anny Jung.

Tekst: Anna Nowak źródło: tv.gniezno.pl

1 komentarz

Dodaj komentarz