. Gorący temat

Gniezno – kim dla Piotra Gruszczyńskiego są powiatowi radni?

starosta Piotr Gruszczyński, w-ce starosta Anna Jung

Dla przypomnienia:

Dnia 20 marca 2020r. w Starostwie Powiatowym odbyła się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji. W programie sesji nadzwyczajnej w punkcie 4 c porządku obrad wnioskodawca – Zarząd Powiatu, którego przewodniczącym jest starosta Piotr Gruszczyński złożył wniosek o podjęcie uchwały następującej treści: ” w sprawie połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie” (pisownia oryginalna).

Cały artykuł: Gniezno – XXIV sesja Rady Powiatu nadzwyczajna zwyczajność-część 1..

W sytuacji gdy część radnych 20 marca 2020r. podczas sesji wyraziła sprzeciw w sprawie likwidacji stanowisk dyrektorskich Piotr Gruszczyński powiedział: „..ja się spodziewam, że ta uchwała może dzisiaj nie przejść…… ja deklaruję, że to przeprowadzę natomiast myślę, że jeśli będzie to za zgodą rady będzie to miało trochę inny wydźwięk i będzie to przeprowadzone bardziej dyplomatycznie …”

Po kilku dniach to jest 24 marca 2020r. Piotr Gruszczyński w sposób „bardziej dyplomatyczny” podpisał uchwałę nr 572/2020 Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do domu”.

Kolejna już w tej kadencji Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Gnieźnie odbyła się 30 kwietna 2020r. Na sesji tej po raz raz trzeci omawiany był sporny temat domów dziecka. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Pilak zarządził głosowanie: „..w sprawie połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie”

Jak się okazuje radni w dniu 30 kwietna 2020r. głosowali nad decyzją uchwaloną przez Zarząd Powiatu i podpisaną przez Piotra Gruszczyńskiego przeszło miesiąc wcześniej. Na dostępnym opinii publicznej nagraniu nadzwyczajnej sesji z dnia 30 kwietnia 2020r. nie padło ani jedno słowo informacji o rozwiązaniu stosunku pracy z dyrektorem Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do domu”.

Czy w dniu 30 kwietnia 2020r. głosowanie w sprawie likwidacji dyrektorskiego stanowiska było tylko fikcją?

Czy są to nowe standardy „w dyplomacji” Piotra Gruszczyńskiego?

Dla przypomnienia artykuł: Gniezno – radni powiatowi, kto głosował za likwidacją ….

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz