. Wydarzenia

Gniezno-SB-dążenie do prawdy jest elementem transparentności życia publicznego.

zawszeczujni.pl

Znamy nazwiska wielu agentów, ale nie wiemy, kto pracował w Służbie Bezpieczeństwa. Ujawniamy listę funkcjonariuszy SB z Gniezna opublikowaną w 2007r. (źródło: gniezno.naszemiasto.pl)

Nazwiska funkcjonariuszy służb PRL nie są obecnie tajne. Dążenie do prawdy jest elementem transparentności życia publicznego.

Naszego zestawienia nie otrzymaliśmy z IPN-u. Instytut ma dane większości funkcjonariuszy, ale nie są one publicznie udostępniane. Poza tym część informacji jest wciąż w archiwach policyjnych lub ABW – chodzi o teczki osobowe funkcjonariuszy SB, którzy pracują lub do niedawna pracowali w strukturach MSWiA.
Listę przygotowaliśmy w oparciu o dane zebrane przez dawnych opozycjonistów i na podstawie zapisków członków komisji weryfikującej w 1990 roku funkcjonariuszy SB. Kontrolowaliśmy je za pomocą katalogu IPN-u, dostępnego dla naukowców i dziennikarzy realizujących wnioski badawcze. Aby ograniczyć ryzyko pomyłki podajemy przy każdym nazwisku dodatkowo imię ojca. Zachowaliśmy nazewnictwo wydziałów według kwalifikacji sprzed 1989 roku (objaśnienia w ramce).
” (źródło: gniezno.naszemiasto.pl)

Jak czytać listę:

P – funkcjonariusze, którzy pozytywnie przeszli weryfikację
II – kontrwywiad, zajmował się zwalczaniem podziemia oraz rozpracowywaniem sektorów łączności, mediów, poligrafii i transportu
III – wydział zajmujący się walką z opozycją w zakładach produkcyjnych, instytucjach kulturalnych i naukowych, w 1989 roku nazwany Wydziałem Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa
III-1 – wydział rozpracowujący środowiska inteligenckie, w tym akademickie
IV – wydział do walki z Kościołem; przekształcony w 1989 roku w Wydział Studiów i Analiz
V – wydział do zwalczania opozycji w dużych zakładach przemysłowych; od 1989 Wydział Ochrony Gospodarki
VI – wydział do walki z opozycją związaną z rolnictwem
WŚ – Wydział Śledczy wykorzystywany głównie do prowadzenia postępowań przeciwko opozycji na potrzeby prokuratury i sądownictwa
A – samodzielna sekcja zajmująca się szyfrowaniem
B – wydział zajmujący się tajną obserwacją
C – archiwum, rejestracja agentury
T – zakładanie i obsługa instalacji podsłuchowych
W – wydział zajmujący się kontrolą korespondencji, w 1989 roku nazwany Zespołem
ds. Obrotu w Komunikacji
WP – Wydział Paszportów zajmujący się kontrolą wyjazdów zagranicznych
WPW – Wydział Polityczno-Wychowawczy
IOF – Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy, wewnętrzna policja SB
WSO – Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie kształcąca oficerów SB 

Oto lista SB Gniezno

Bartkowiak Wiesław s. Bolesława mł. chor.
Czaja Robert s. Mieczysława st. kpr. P
Główniak Anna c. Henryka plut. P
Jach Benedykt s. Benedykta por. P
Jastrzębski Romuald s. Zbigniewa ppor. P
Kominiarek Iwona c. Hieronima plut. P
Kryszak Wojciech s. Witolda st. szer.
Kubiak Leszek s. Edwarda plut. P
Kurowski Marek s. Zygmunta por.
Kuzupa Stanisław s. Romana por. P
Łubiński Karol s. Mieczysława por. P
Miara Dariusz s. Leona sierż.
Mikos Stanisław s. Aleksandra por.
Pluciński Jarosław s. Grzegorza mł. chor.
Pożegowiak Wojciech s. Adama kpr. P
Rybczyński Marek s. Edwarda chor. P
Silski Mirosław s. Zenona por.
Sobota Władysław s. Kazimierza mł. chor.
Suszczewicz Marian s. Teofila ppor.
Szymański Władysław s. Eugeniusza mł. chor.
Szyszkowski Marian s. Stanisława por.
Święcichowski Wiesław s. Zbigniewa ppor.
Waraczewski Andrzej s. Stanisława mł. chor. P
Wawrowski Jerzy s. Ryszarda st. kpr. P
Wróblewski Ireneusz s. Czesława kpt.
Zbierański Józef s. Mariana por.

Na liście nie ma funkcjonariuszy, którzy nie mogli przejść weryfikacji z powodu wieku (istniała ustawowa granica 55 lat), nie chcieli jej się poddać lub odeszli z SB przed zmianą ustroju w Polsce.

Dla przypomnienia dnia 21 stycznia 2008 r. na Rynku w Gnieźnie Ireneusz Adamski, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, otworzył wystawę plenerową „Twarze poznańskiej i gnieźnieńskiej bezpieki”.

Tekst: Anna Nowak źródło: gniezno.naszemiasto.pl)

1 komentarz

  • Jeszcze bardziej ciekawa byłaby lista TW – tajnych współpracowników!!
    Pamięć pozostaje i należy dbać o to by była prawdziwa. Bo za Prawdę i Pamięć wielu Prawdziwych Polaków oddało swoje życie!

Dodaj komentarz