. Interwencje

Gniezno – Starostwo Powiatowe, komu potrzebny był wydział którego już nie ma?

Uchwała Zarządu Powiatu nr 117/2019 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Co dzieje się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć analizując jeden utworzony wydział, który obecnie już nie istnieje: Wydział Spraw Społecznych i Kultury.

W lutym 2019r. za czasów koalicji PO-SLD-Nowoczesna w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie powstał nowy wydział: Wydział Spraw Społecznych i Kultury.

Na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w zakładce BIP czytamy: dyrektorem nowego wydziału została Daria Danik, która wcześniej pełniła funkcję starszego inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadaniem nowego wydziału było:Wydział Spraw Społecznych i Kultury będzie miał bardzo szeroki podział zadań, bowiem zajmował się m.in. wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej, prowadzeniem poradnictwa rodzinnego, doradztwem metodycznym, zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej czy Gnieźnieńską Kartą Seniora. Jednocześnie będzie realizował zadania z zakresu kultury, czyli podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, reprezentowaniem powiatu na spotkaniach i imprezach o charakterze kulturalnych, przygotowaniem materiałów do popularyzacji walorów kulturowych powiatu oraz wspieraniem inicjatywy oraz działalności kulturalnej organizacji i mieszkańców powiatu.” (źródło: gniezno24.com)

Link: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

FAKTY:

 • w grudniu 2019r. nasza redakcja skierowała do starosty Piotra Gruszczyńskiego wniosek z pytaniem: ile pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie bezpośrednio podlega dyrektorom poszczególnych Wydziałów w urzędzie Starostwa.
 • na nasze pismo otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Darii Danik byłej dyrektor Wydział Spraw Społecznych i Kultury przydzielono stanowisko z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

 • ciekawostką staje się fakt, że dyrektorowi Wydziału Zdrowia podlegały 2 osoby (!!!)
 • czy to oznacza, że obecnie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych będzie miał jednego dyrektora i dwóch zastępców, którym podlegać będzie 5 osób (!!!) ?

Obecnie na stronie BIP starostwa wskazana jest poniższa informacja:

INTERWENCJE:

W dniu dzisiejszym nasza redakcja wystąpiła z wnioskiem do starosty Piotra Gruszczyńskiego z następującymi pytaniami:

 • wnoszę o kserokopie protokołu wraz z wszystkimi załącznikami z posiedzenia postępowania konkursowego na stanowiska: dyrektora Wydział Spraw Społecznych i Kultury oraz na stanowisko dyrektora Wydziału Zdrowia, które odbyły się podczas VI kadencji Zarządu Powiatu do dnia 17.05.2020r.
 • kto, kiedy przydzielił Dari Danik stanowisko z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych?
 • ilu pracowników obecnie zatrudnionych jest w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? Wnoszę o wskazanie nazwiska i imienia zatrudnionych osób.

Czyżby po wniosku naszej redakcji z grudnia 2019r. w marcu 2020r. zlikwidowano 3 osobowy Wydział Spraw Społecznych i Kultury? Po co lub dla kogo ten wydział w ogóle utworzono? Jakie będą kolejne zmiany na stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie? Kto i kiedy je wprowadzi? Kto i komu powierzy kolejne stanowiska lub kto i kiedy wygra kolejne konkursy?

Do tematu powrócimy.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

 • Proszę sprwdzic czy pod D.D. rzeczywiście podlegaly trzy osoby. Z tego co wiem byla sama.

 • Pani Redaktor Pani D. nigdy nie miała pod sobą trzech osób. Chyba że na urlopach macierzyńskich. Proszę zapytać o nazwiska tych osób i ich zakresy obowiązków. Czy przypadkiem nie pracowała tam przyszła synowa G

 • nadmuchane do granic śmieszności,
  ksywa DYREKTOR i wszystko jasne !!!
  niestety za ta ksywa idzie pensja z naszych podatków a to już jest mniej śmieszne

Dodaj komentarz