. Interwencje

Gniezno – starosta Piotr Gruszczyński … oskarża? …. GFI pyta …

Zakład Opiekuńczo Leczniczy (ZOL) w Gnieźnie od 40 lat jest miejscem dla pacjentów z chorobami psychicznymi, równocześnie wymagających stałej opieki hospitalizacyjnej. W ośrodku pracuje wyspecjalizowana kadra, jest domowa atmosfera i empatia.

Starosta Piotr Gruszczyński z Platformy Obywatelskiej wspólnie ze swoim partyjnym kolegą marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem chcą (chcieli) przeprowadzić cesję między dwoma zlokalizowanymi w Gnieźnie szpitalami. O szczegółach projektu i kto za tym się „kryje” pisaliśmy w artykule Czy to koniec układanki “gnieźnieńskiej cesji”?

Tymczasem starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński w trakcie nagrywania reportażu o gnieźnieńskim ZOL-u dla programu ALARM oskarżył pracowników i ich rodziny:

„Ludzie będą mieli pretensje do nas i do was jak tak się stanie … ja to wiem”

W planach starosty Piotra Gruszczyńskiego było, żeby o „gnieźnieńskiej cesji” nie dowiedziała się opinia publiczna. Pisaliśmy o tym w artykule: Gniezno – Piotr Gruszczyński .. “bardzo mi zależało… Głównym założeniem tej cesji było oddanie samodzielnie funkcjonującego ZOL-u do szpitala „Dziekanka”. Z tego powodu przez cały czas trwają protesty. Protest wyrażają pacjenci, rodziny pacjentów, pracownicy wspierani przez lokalną społeczność w tym młodzież. Trudno uwierzyć, że osoby, które z racji choroby winne być wspierane żyją obecnie w strachu z powodu planowanej „gnieźnieńskiej cesji„.

INTERWENCJE

Do dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Grzegorza Sieńczewskiego redakcja GFI skierowała pytania oraz wystąpiła do kserokopie dokumentów:

  • 1. Kiedy i od kogo dowiedział się pan jako dyrektor szpitala o warunkach planowanej cesji?
  • 2. Proszę o wskazanie budynku i wielkość powierzchni, który miałby być przeznaczony na utworzenie oddziału neurologicznego i udarowego w szpitalu gdzie jest pan dyrektorem.
  • 3. Proszę o wskazanie budynku i wielkość powierzchni, który miałby być przeznaczony na utworzenie oddziału oddział rehabilitacji neurologicznej w szpitalu gdzie jest pan dyrektorem.
  • 4. Kiedy i gdzie rozmawiał pan z lekarzami pracującymi w szpitalu „Dziekanka” na oddziale udarowym i neurologicznym w sprawie warunków ewentualnego przejścia w ramach cesji do Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie? Ilu lekarzy wyraziło wolę przejścia do szpitala, którego jest pan dyrektorem?
  • 5. Kiedy i gdzie rozmawiał pan z pielęgniarkami pracującymi w szpitalu „Dziekanka” na oddziale udarowym i neurologicznym w sprawie warunków ewentualnego przejścia w ramach cesji do Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie? Ile pielęgniarek wyraziło wolę przejścia do szpitala, którego jest pan dyrektorem?
  • 6. Kiedy i gdzie rozmawiał pan z pracownikami oddziału rehabilitacji neurologicznej pracującymi w szpitalu „Dziekanka” w sprawie warunków ewentualnego przejścia w ramach cesji do Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie? Ilu pracowników tego oddziału wyraziło wolę przejścia do szpitala, którego jest pan dyrektorem?
  • 7. W związku z ewentualną cesją ilu anestezjologów dodatkowo musiałoby być zatrudnionych w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i jaki byłby to miesięczny koszt a jaki przychód dla Szpitala.
  • 8. Czy Szpital, którego jest pan dyrektorem w sytuacji gdyby nie doszło do cesji jest przygotowany do przystąpienia do konkursu na utworzenie oddziałów: udarowego, neurologicznego i rehabilitacji neurologicznej? Jeżeli nie to dlaczego?
  • Czy Szpital Pomnik Chrztu Polski wykonuje swoje zakontraktowane z NFZ  świadczenia na poziomie przejęcia zrządzania szpitalem przez obecne władze? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie zakłada Pan, ze nie ulegną zmniejszeniu również świadczenia za nowe zakresy – to jest neurologię, leczenie udarów i rehabilitację neurologiczną ?

Tekst: Anna Nowak źródło: https://vod.tvp.pl/video/alarm,08022021,52194027

Dodaj komentarz