Informacje

Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski … dziękuje!!!

Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium, podczas XLI Sesji Rady Gminy Kiszkowo.

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękuję, bo to już czwarte wotum zaufania i XVI absolutorium.
Tak naprawdę jest to konsekwencja tych decyzji, które wspólnie były podejmowane przez Radę Gminy i realizację uchwał. Cieszę się, że nigdy nas te rozstrzygnięcia nie poróżniły a wspólnie działaliśmy dla dobra mieszkańców. W związku z tym bardzo dziękuje wszystkim Paniom i Panom Radnym, na czele z Panem Przewodniczącym. Daliśmy radę sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców. Dziękuję Paniom i Panom Sołtysom, bo to też trudna praca. Szczególnie doświadczył nas ostatni okres, gdzie musieliśmy się zmagać z pandemią i jej skutkami. To też dowód na to, że wszyscy dajemy radę. Choćby przytaczany przeze mnie przykład: odporna gmina. Gdzie wspólne działania kół gospodyń, sołtysów, radnych, pracowników Urzędu Gminy przyniosły taki efekt. Choć nie robimy tego dla nagród, miło gdy nasze działania zostają zauważone i docenione.

Tadeusz Bąkowski

Bardzo dziękuję moim najbliższym współpracownikom: Pani Skarbnik Magdalenie Wilkosz, mojemu Zastępcy Panu Radosławowi Występskiemu, wszystkim pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych, szkół. Dobrze się pracuje i realizuje zadania, gdy jest porozumienie. O to porozumienie będę zawsze zabiegał w kolejnych latach, na to zawsze możecie liczyć.

Moim celem i głównym zdaniem jest pozyskiwanie jak największej ilości środków, bez względu na to, jaka opcja sprawuje władzę w Polsce. Naszym celem jest poprawiać i ulepszać byt naszych mieszkańców, ułatwiać im życie i robić wszystko, żebyście lepiej wybierali. Ci którzy są wybierani, żebyśmy byli akceptowani i żebyśmy służyli ludziom, naszym mieszkańcom i nie tylko.

Dziękuję bardzo! – Tadeusz Bąkowski

Dodaj komentarz