. Gorący temat Interwencje

Gniezno – Piotr Gruszczyński, Mateusz Hen …. co jest prawdą a co kłamstwem (?!)

HISTORIA

Około 1179 roku Przecław, kanonik gnieźnieński sprowadził z Miechowa Bożogrobców – zakon powstały w czasie wypraw krzyżowych dla obrony Grobu Chrystusowego w Jerozolimie – i osadził ich przy kościele św. Krzyża. Znakiem zakonu był krzyż z podwójną poprzeczką. W 1243 roku Przemysław i Bolesław Pobożny ufundowali Bożogrobcom kościół i klasztor na przedmieściu Gniezna, przy istniejącym już szpitalu na Grzybowie. Ok. poł. XIV w. wzniesiono tam obecny ceglany kościół p.w. św. Jana. Pochodzi on prawdopodobnie z czasu po spustoszeniu Gniezna przez Krzyżaków w 1331 roku (źródło Wikopedia)

Dziś klasztor z przełomu 1350-1450r. zapisany jest w rejestrze zabytków (źródło Narodowy Instytut Dziedzictwa).

Fakty:

– Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego 2010-2014 jest Dariusz Pilak (PO)  

– W momencie powierzenia stanowiska (2012r.) p.o. z-cy dyrektora do spraw Lecznictwa – Mateusz Hen był osobą karaną.

–  Podczas wszystkich posiedzeń komisji konkursowych na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Mateusz Hen miał status osoby karanej.

– Istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawomocności wszystkich decyzji podejmowanych i podpisywanych przez Mateusza Hena jako zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa w trakcie zatrudnienia go na tym stanowisku w latach 2012-2015.

W grudniu 2013r. (przypominamy: kiedy pełnił niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa funkcję z-cy dyrektora do spraw Lecznictwa Szpitala w Gnieźnie) Mateusz Hen został nowym właścicielem klasztoru Bożogrobców w Gnieźnie, który władze powiatu w drodze przetargu wystawiły na sprzedaż. Zabytkowy budynek o powierzchni około 570 m²  został sprzedany za 360 000 zł.

Ponieważ jako redakcja uważamy, iż z faktami się nie dyskutuje dlatego zebraliśmy dla czytelników fragmenty wypowiedzi strony przetargu i byłego senatora RP obecnie Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego(PO), których udzielali w 2013roku po transakcji kupna zabytkowego obiektu.

Mateusz Hen – „ Przetarg był obwarowany pewnymi zastrzeżeniami, bo jest to zabytek wpisany na listę UNESCO …. Całe wzgórze jest chronione przez konserwatora zabytków – jest to Góra Krzyżacka czy Wzgórze Świętojańskie, gdzie osada znajduje się właściwie od tysiąca lat. Wymagana była zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, żeby przedstawić program użytkowy. Ja przyjąłem takie założenie, że budynek będzie służył celom mieszkaniowym i celom związanym z promocją miejsca – mam tu na myśli historię klasztoru i miejsca. …..Najwyższa kondygnacja tego budynku wygląda jak normalne mieszkanie. Szczerze mówiąc myślałem nawet o sobie z racji tego, że pracuję niedaleko, żeby w tym zamieszkać. Są to pomieszczenia, które mają 3 metry wysokości. Pomieszczenia na parterze są wyższe, bo mają 4 metry i w dużej części mają sklepienia gotyckie i te pomieszczenia nadają się fajnie na jakąś wystawę, może połączoną z restauracją. Miejsce jest fajne, ponieważ można dojechać samochodem, jest to centrum miasta…”

Piotr Gruszczyński – „ …… Ja jestem w ogóle zwolennikiem, że jest to tak, że to co prywatne najczęściej jest bardziej skuteczne niż publiczne. Publiczne to czasami jest niczyje. Dlatego cieszę się, że ta sprawa znalazła swoje rozwiązanie i nie będziemy obserwować budynku, który rzeczywiście mógłby niszczeć. Na pewno sama sprzedaż tego obiektu będzie dobrym rozwiązaniem dla tego budynku. Rozmawiałem na ten temat wczoraj z panem Henem, który kupił ten obiekt. Pan Hen ma następujące plany: na górnym poziomie chce mieszkać; na dolnym są 2 warianty – restauracja połączona z jakąś ekspozycją. Jak wiadomo pan Hen ma zainteresowania. Jeśli w tym miejscu powstałaby taka jednostka, która interesowałaby turystów, to super. Pan Hen widzę, że podchodzi do tego dosyć poważnie, bo podjął już rozmowy z konserwatorem zabytków.

Piotr Gruszczyński  – „…..Wczoraj spotkaliśmy się w Senacie –Mateusz Hen, był gościem w Senacie. Między innymi rozmawialiśmy z posłem Pawłem Arndtem na temat tego obiektu czy byłaby możliwość wsparcia tych działań jeśli chodzi o ministra Zdrojewskiego, bo mamy obiekt klasy zerowej. Krótko mówiąc – facet wziął się do roboty i chce jak najszybciej stworzyć perełkę. Dlatego cieszmy się, kibicujmy mu mając nadzieję, że rzeczywiście uratuje ten obiekt dla następnych pokoleń….”

W 2018 roku jako mieszkaniec Pruszkowa (!) Mateusz Hen ogłosił upadłość konsumencką. Wcześniej przepisał klasztor Bożogrobców na członków swojej rodziny.

Tymczasem historyczny budynek, niszczeje. Całe miasto mówi o dewastacji królików, króliczków … tymczasem na oczach setek tysięcy ludzi, turystów dochodzi do degradacji historycznej budowli.  W dniu wczorajszym jako redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE gościliśmy przedstawicieli z krakowskiego towarzystwa opieki nad zabytkami. To co zobaczyliśmy przerosło nasze wyobrażenie…. rozmawialiśmy z mieszkańcami pobliskich nieruchomości……ciągle do redakcji wpływają kolejne zdjęcia, nagrania …

Zbite drewniane deski, coś na kształt płotu a na nich samorządowe i parlamentarne plakaty wyborcze …. Czyżby osoby z plakatów były ściśle związane z byłym właścicielem klasztoru …. do czego to wszystko zmierza …. kto kogo oszukuje …..

W imieniu redakcji GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE dziękujemy czytelnikom za udostępnianie naszej strony, za przekazywanie informacji. To Wy Państwo jesteście dla naszej redakcji priorytetem naszej działalności. Jest nam niezmiernie przykro, gdy widzimy jak lokalna władza, przedmiotowo a nie podmiotowo traktuje mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, zapominając, że ich pracodawcami jest ogół społeczeństwa.

Tekst: Anna Nowak, wypowiedzi: moje-gniezno.pl., zdjęcia: źródło Powiat Gnieźnieński, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, czytelnicy.

Komentarze

  • Żenujące te plakaty, na zdjęciach zrobionych przed wyborami samorządowymi i teraz widać tę „zrobioną perełkę!” Czy Miasto Gniezno ma konserwatora zabytków? Czy konserwator konserwuje tylko króliki ????
    Jak osobom z tych plakatów nie wstyd!

  • Panie Starosto,
    I jak teraz podoba się panu ta „perełka”? Nadal kibicuje pan koledze, któremu za bezcen sprzedaliście taki zabytek?
    Oby przez wieki zapamiętano, jak rujnujecie i rozkradacie Gniezno

Dodaj komentarz