Gorący temat

Starosto Piotrze Gruszczyński, NFZ nie stawia żadnych warunków… dlaczego Pan mówił …..

Nie milkną echa skandalu w związku z planami starosty Piotra Gruszczyńskiego, który pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Zarządu Powiatu aby przenieść ZOL na teren Szpitala Dziekanka. Zwłaszcza spotkanie  w formie zdalnej po XXXIV sesji Rady Powiatu z dnia 14 stycznia 2021 r. z radnymi i zaproszonym przedstawicielem  Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Marka Woźniaka z Platformy Obywatelskiej) w randze członka Zarządu Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Panią Pauliną Stochniałek (przedstawioną przez starostę Gruszczyńskiego  jako Wicemarszałek Województwa)  stało się powodem wzburzenia.

To, że tradycyjnie już nie zaproszono najbardziej zainteresowanych czyli pracowników ZOL i członków rodzin pacjentów tyko potwierdza fakt przedmiotowego potraktowania tej sprawy przez Zarząd Powiatu i starostę Piotra Gruszczyńskiego. Budzi jednak zdziwienie pominięcie tych osób, które w ostatnim czasie aktywnie zaangażowały się w publiczne i  zgodne z prawem działania przeciwne temu projektowi (o czym redakcja GFI w odpowiedzi na liczne telefony i maile – za co dziękujemy –  już informowała).

Wśród licznych publicznych wypowiedzi w sprawie ZOL warto zacytować facebookowy wpis z dnia 26 stycznia gnieźnieńskiego lekarza – Wojciecha Łąckiego:  

” Cóż tam, panie, w ochronie zdrowia w Gnieźnie?

Od kilku dni mieszkańcy Gniezna śledzą gorącą, często pełną sprzeczności, dyskusję wokół roszady, a może bardziej sprzedaży barterowej, dotyczącej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie i Oddziału Neurologicznego, i Udarowego Szpitala „Dziekanka”. Mnie tez czasami pytają o zdanie, stąd mój głos. Odnosi się wrażenie, że decyzje zapadły, jak to zwykle bywa, na poziomie urzędniczym, w oderwaniu od realiów i specyfiki materii, której dotyczyły.

Stragan z warzywami można zamienić na stragan z butami i co najwyżej trzeba będzie się przyzwyczaić do innej lokalizacji. Obiekty służące ochronie zdrowia podlegają określonym, rygorystycznym przepisom i ich sprawne funkcjonowanie jest niejednokrotnie wynikiem wieloletnich działań osób zarządzających.

Tak się złożyło, że znam zarówno ZOL, Oddział Neurologiczny, jak i Udarowy. W czasach, gdy byłem Przewodniczącym Komisji Zdrowia Powiatu Gnieźnieńskiego, w ramach działań Komisji wizytowaliśmy ZOL na ul. Orzeszkowej. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem działań ówczesnego dyrektora Pana Zenona Jóźwiaka i jego załogi. W niełatwych czasach stworzył, wzorcową placówkę ze wspaniałym personelem, który oddawał całe serce pacjentom-specyficznym, ale przede wszystkim okrutnie potraktowanym przez los. Wiem, że tą drogą, z powodzeniem, podąża również obecnie zarządzająca ZOL Pani Barbara Skulska.

Jeśli pomyślę o przenosinach do nowej siedziby, to zadaję sobie głównie pytanie: Czy ktoś pamięta o pacjentach i kosztach przystosowania pomieszczeń na „Dziekance” do nowej funkcji. Oddział Neurologiczny i Udarowy znam z racji konsultacji, które tam wykonuję. Nie podejmuję się oceny działalności Oddziałów, bo nie jestem ani do tego uprawniony, ani się na tym nie znam. Wiem, bo widzę, że Oddziały te również przeszły modernizację niemałym kosztem finansowym, ponieważ jak każdy oddział specjalistyczny musiały spełniać określone standardy, określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście całkiem realne jest przeniesienie tych oddziałów do Szpitala Pomnik Chrztu Polski, tyle tylko, że pomieszczenia muszą spełniać określone wymogi, a tego nie da się zrobić ani szybko, a przede wszystkim bez pieniędzy, których Ci w Szpitalu dostatek! Rzucanie hasła, że może nie być w Gnieźnie Neurologii i Oddziału Leczenia Udarów, bo NFZ nie podpisze kontraktu, jest jakimś nieporozumieniem, bo bez tej gwarancji, przenosiny oznaczają wylanie dziecka z kąpielą. Brakuje mi zdrowej-nomen omen-merytorycznej dyskusji. Sytuacja dojrzała do pilnego spotkania w szerokim gronie wszystkich zainteresowanych zmianami, dyskusji opartej na konkretach, a nie na stwierdzeniach, że Oddziały nie przynoszą zysku. Od kiedy to publiczne jednostki ochrony zdrowia nastawione są na zysk? Przez 40 lat mojej pracy ciągle słyszę o barku pieniędzy w ochronie zdrowia, a w obecnym czasie jeszcze bardziej.

Apeluję do wszystkich zainteresowanych o poważne podejście do problemu, wsłuchanie się w dojrzałe głosy pracowników ZOL i Oddziału Neurologicznego i Udarowego oraz o zauważenie, praktycznie zepchniętych na margines dyskusji, pacjentów.

Podobno wszystko w rękach Radnych Powiatowych? Wierzę w ich zbiorową mądrość, a nie w zbiorową ignorancję, w decyzje, które nie zmniejszą bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Trzymam kciuki za dojrzałe decyzje i wspieram każdy konstruktywny głos.”

Wracając do posesyjnego spotkania ……

Zaproszony gość – Pani Paulina Stochniałek  przedstawiła – jako swój “projekt” przeniesienia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie na teren struktur Szpitala Dziekanka  w zamian za przeniesienie Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala „Dziekanka” do  Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

I tu już zaczynają się  nieścisłości związane z tym projektem i z przekazywanymi na ten temat informacjami:

  • Po pierwsze – Urząd Marszałkowski w Poznaniu nie jest organem założycielskim ZOL więc nie powinien być inicjatorem decyzji ważących o losach oddziału i jego pacjentach. Czy ” … powiat zaplanował sobie sprzedaż tego terenu …”?
  • Po drugie – starosta Piotr Gruszczyński zupełnie inaczej wyjaśniał powody przenosin ZOL.  W publicznej wypowiedzi – mianowicie przedstawił „przenosiny ZOL” jako wymóg i warunek stawiany przez NFZ. Tą sprawą zajął się poseł PIS Zbigniew Dolata podsumowując to na konferencji prasowej w dniu 27 stycznia 2020r.

Z powyższej wypowiedzi posła PiS Zbigniewa Dolaty wynika:

Pan starosta (przypominamy Piotr Gruszczyński z PO) … wprost stwierdzał, że wymusza oddanie ZOL-u .. Urzędowi Marszałkowskiemu, szpitalowi”Dziekanka” … dyrektor NFZco jest oczywistą nieprawdą. Pani dyrektor już to kilka razy w mediach prostowała … powiedziała, że nie ma żadnych przeciwwskazań aby dokonać tej cesji Udarówki i Neurologii do szpitala powiatowego ona się na to zgodzi i nie stawia żadnych warunków wstępnych a na pewno nie stawia warunków przekazania ZOL-u szpitalowi “Dziekanka” bo NFZ kieruje się jedną przesłanką – dobrem pacjentów …”

NFZ nie stawiał warunków. NFZ kieruje się tym czy dana placówka medyczna świadcząca usługi spełnia wymogi NFZ i może zawrzeć umowę  – a nie tym kto jest właścicielem gruntu, budynku i samej placówki!

W dzisiejszych czasach wielką sztuką jest przerwać zmowę milczenia lub ujawniać prawdę. Dlatego redakcja GFI kieruje słowa uznania dla lekarza Wojciecha Łąckiego i posła Zbigniewa Dolaty. Przede wszystkim dziękujemy rodzinom pacjentów, personelowi ZOL-u, który obdarzył naszą redakcję zaufaniem. Pamiętajcie Państwo nie jesteście sami.

Panie starosto Piotrze Gruszczyński,  dlaczego Pan w czasie pandemii covid-19 kiedy mieszkańcy naszego miasta i powiatu mają wystarczająco dużo kłopotów  generuje kolejny kłopot dla pracowników i pacjentów ZOL?
To kolejna placówka której się Pan pozbywa. Pamiętamy…. boiska szkolne, świetlica „Dzieci z chmur”, domy dziecka. Teraz jest kontynuacja  „linii partii” – PO – za czasów poprzedników kiedy to z publicznego majątku sprzedano  budynek poradni na Winiarach, zlikwidowano w szpitalu Oddziały Laryngologiczny i Urologiczny oraz pracownie rtg i bakteriologii.
Nie dość, że podejmuje Pan takie decyzje to uzasadniając je mija się Pan z prawdą i wprowadza opinię publiczną w błąd. Czyżby Pan sam wątpił w uzasadnienie tych działań dobrem społecznym ????

Tekst: Anna Nowak źródło: TV Gniezno, facebook

Komentarze

  • Pan Starosta i spółka mają wiele pomysłów na likwidację, za chwilę szkoła dla chorych dzieci w kłecku i na Żwirki i Wigury również zostanie zlikwidowana. Myślę, że już pora na to by odwołać Pana starostę bo do końca ich kadencji to zlikwidują wszystko co podlega pod powiat… Mieszkańcy pomyślcie o tym… A pracownicy ZOL i pacjenci niech nie odpuszczają im. Bo jak nie zrobią tego teraz to za jakiś czas… Wszyscy, którzy chcą bronić tego miejsca niech się włączą do obrony ZOL!

Dodaj komentarz