. .. Interwencje

Gniezno – Kto zatrudnił Jacka Frąckowiaka w szpitalu?

Anna Jung, Paulina HennigKloska, Piotr Gruszczyński, Jacek Frąckowiak, Mateusz Hen

Manipulacja czy kłamstwo ….. kłamstwo czy manipulacja?

W 2018r., przed wyborami samorządowymi obecny starosta Piotr Gruszczyński mówił:

Plotki dotyczące tego, że na stanowiska dyrektorskie w ZOZ-ie mają wrócić Jacek Frąckowiak i Mateusz Hen są rozpowiadane z premedytacją i nie mają nic wspólnego z prawdą, Taka opcja nie była nawet brana pod uwagę. Sami wspomniani nie są nawet zainteresowani powrotem na wcześniejsze stanowiska. Jest to celowa dezinformacja mająca na celu wzbudzenie niepokoju przede wszystkim wśród personelu szpitala“ (źródło: moje-gniezno)

Jacek Frąckowiak – w latach 2012 – 2014 był dyrektorem szpitala powiatowego w Gnieźnie (aktualna nazwa Szpital Pomnik Chrztu Polski). Wówczas zastępcą Frąckowiaka ds. lecznictwa był Mateusz Hen. Po wygranych przez PIS wyborach, pod koniec 2015 roku  ówczesna starosta Beata Tarczyńska odwołała ze stanowiska Jacka Frąckowiaka, pozostawiając na stanowisku zastępcy Mateusza Hena. Frąckowiak został odwołany Hen pozostał na stanowisku 😉

Dlaczego Hen pozostał na stanowisku? ….. Wiele miesięcy temu w tej sprawie redakcja GFI zadała Tarczyńskiej pytania …. niestety obecna radna PiS do dnia publikacji artykułu nie udzieliła nam odpowiedzi 😉

Dla przypomnienia

Jak kontrola NIK w 2014 roku, kiedy obaj panowie 😉 byli członkami dyrekcji szpitala oceniła funkcjonowanie szpitala przedstawiamy w poniższych linkach….

Gwoli przypomnienia ówczesna kontrola NIK odbyła się na wniosek Piotra Gruszczyńskiego, który miał pewnie nadzieję że kontrola dotyczyć będzie tylko procesu budowy szpitala do 2011 roku a tu pech 😉 osoby kontrolujące z NIK sprawdziły również następne lata do 2014 roku.  Kontrolerzy negatywnie ocenili działania dyrektorów szpitala zarówno przed 25.04.2012 roku –  to jest w czasie kiedy szpitalem kierował Włodzimierz Pilarczyk – jak i od 2012-2014 roku – kiedy to dyrektorami byli Jacek Frąckowiak i Mateusz Hen.

Co  stało się później ….

Były dyrektor szpitala Pomnik Chrztu Polski – Krzysztof Bestwina   po kilku miesiącach wspólnej pracy – w marcu 2015 roku zwalnia z funkcji z-cy dyrektora Mateusza Hena a poseł Zbigniew Dolata zwołuje konferencję prasową i upublicznia dokumenty ściśle związane z osobą Mateusza Hena o czym pisaliśmy w artykule: Gniezno-Szpital za zamkniętymi drzwiami…część 1

Wówczas podczas sesji Rad Powiatu trwających w starostwie pojawiają się plakaty oraz kilkanaście osób skandujących swoje niezadowolenie z powodu odwołania ze stanowiska Mateusza Hena. Wśród protestujących widzimy m.in., matkę Mateusza Hena, która obecnie jest prezesem spółki z o.o.MEDSFERA oraz byłego dyrektora Jacka Frąckowiaka:

Jacek Frąckowiak były dyrektor szpitala
Aurelia Mazurek-Hen Prezes spółki z o.o.MEDSFERA

Co dzieje się dalej …..

19.03.2015 roku Mateusz Hen zakłada spółkę z o.o.  Medsfera w której zostaje Prezesem Zarządu (obecnie funkcję tę pełni jego matka), początkowo z siedzibą (według KRS) ul.Świętego Michała 10. Mateusz Hen jeszcze będąc prezesem wynajmuje od Urzędu Miasta na 10 lat lokal po byłej restauracji „Gwarna” w centrum Gniezna, gdzie przenosi swoją działalność spółki z o.o.  Medsfera, również- co jest ewenementem – podnajmuje wynajęte pomieszczenia.  W zbliżonym czasie  kupuje zabytkowy Klasztor Bożogrobców  – o powierzchni około 570 m² za 360 000 zł położony w centrum Gniezna, na Wzgórzu Świętojańskim.

Co dzieje się podczas obecnej kadencji Rady Powiatu …..

Mateusz Hen decyzją starosty Piotr Gruszczyńskiego 29 kwietnia 2020r., powołany został na stanowisko p.o. dyrektora szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Uchwała jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa co potwierdził w swoim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Co dalej …

Krótko po powołaniu na stanowisko p.o dyrektora Mateusza Hena (co poprzedzone było tajemniczym zwolnieniem z tego stanowiska w dniu 28.02.2020 Michała Ogrodowicza !!!!) –  Mateusz Hen zatrudnia byłego (z lat 2012-2014) dyrektora Jacka Frąckowiaka na stanowisko pełnomocnika do spraw rozbudowy szpitala i scalenia szpitala.

Kto więc skutecznie zatrudnił Jacka Frąckowiaka w szpitalu  jeżeli Uchwała 594/2020 o powołaniu Mateusza Hena na p.o. dyrektora szpitala wyrokiem Sądu była i jest nieważna? Kto podpisał umowę o pracę z Jackiem Frąckowiakiem? Czy byłego dyrektora zatrudnił Mateusz Hen czy Piotr Gruszczyński a może Zarząd Powiatu lub Rada Powiatu?

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym redakcja GFI skierowała do starosty Piotra Gruszczyńskiego, który pełni jednocześnie funkcję:

  • przewodniczącego Zarządu Powiatu
  • przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala
  1. Kto i na jakiej podstawie prawnej zatrudnił, podpisał umowę o pracę z byłym dyrektorem szpitala Jackiem Frąckowiakiem w szpitalu Pomnik Chrztu Polski?
  2. Wnoszę o wskazanie wykazu decyzji administracyjnych, które podjął Mateusz Hen w czasie gdy pełnił obowiązki p.o. dyrektora szpitala niezgodnie z  wyrokiem z dnia 19 stycznia br. o sygn. akt III SA/Po 651/20 wydanym na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu … stwierdzające nieważność uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 594/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Czekamy na odpowiedź ….. szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jest publiczny, utrzymywany przez podatników.

Tekst: Anna Nowak

1 komentarz

  • Łojejku jak to ludzie pamięć tracą . Całe szczęście, ze jest internet i twarde dyski w komputerach.

    A tak nawiasem czy jest jeszcze drugie TAKIE miasto z TAKIM szpitalem ????

Dodaj komentarz