. .. Interwencje

Czerniejewo: odpowiedź gnieźnieńskiej prokuratury w sprawie ataku na 6 osób … …

Otrzymaliśmy odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie w sprawie napadu współwłaściciela sklepu na 6 niewinnych osób – w tym starszego mężczyznę – o czym obszernie pisaliśmy w artykule: Czerniejewo: współwłaściciel sklepu zaatakował sześć osób ….

Przypominamy …..

Zdarzenie miało miejsce 13 kwietnia br., w Czerniejewie w sklepie którego napastnik jest współwłaścicielem. Sprawca zaatakował tam 5 osób , a następnie – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy –  wybiegł ze sklepu i próbował zatrzymać przejeżdżający samochód. Kierowca sądząc, że potrzebna jest pomoc zatrzymał się. Wówczas brutalnie został zaatakowany przez napastnika, który wcześniej pobił i zranił osoby znajdujące się w jego sklepie.

Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie nie udzieliła nam odpowiedzi na zapytanie: „o podanie nazwiska i imienia prokuratora, który nadzoruje to postępowanie”.

Odpowiedź Prokuratury: „Postępowanie będące przedmiotem zapytania nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie”

GFI – Po ilu godzinach od zdarzenia i gdzie  został zatrzymany sprawca?

Odpowiedź Prokuratury: Sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji bezpośrednio po zdarzeniu na terenie Czerniejewa.

GFI – „Jakie zarzuty zostały przedstawione sprawcy?”

Odpowiedź Prokuratury: „W toku postępowania zostało wydane postanowienie o przedstawieniu sprawcy zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art 191§1kk polegającego na zmuszaniu przemocą polegająca na kilkukrotnym uderzeniu w twarz pokrzywdzonego-mieszkańca Czerniejewa do opuszczenia samochodu marki …. „

GFI – „Czy sprawca zdarzenia zbadany został na zawartość alkoholu i narkotyków, po ilu godzinach od zdarzenia został przebadany?”

Odpowiedź Prokuratury: „Sprawca zdarzenia nie został zbadany na zawartość alkoholu i narkotyków z uwagi na fakt, iż ze względu na jego stan zdrowia zachodziła potrzeba niezwłocznego przewiezienia go do szpitala”

GFI – „Czy sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub narkotyków?”

Odpowiedź Prokuratury: „Nie ustalono aby sprawca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków”

GFI – „Czy sprawca zdarzenia obecnie przebywa w więzieniu? Jeżeli tak to w jakim?”

Odpowiedź Prokuratury: „Sprawca zdarzenia nie przebywa obecnie w zakładzie karnym”

Nasuwa się proste pytanie ….

I tu nasuwa się proste pytanie czy sprawca jest chory, czy jest zdrowy – bo jeżeli jest chory to dlaczego w dniu zdarzenia nie był hospitalizowany, a jeżeli wyzdrowiał to dlaczego rzekoma choroba psychiczna ma usprawiedliwiać pobicie sześciu niewinnych osób?

Dlaczego Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie nie przedstawiła sprawcy zarzutu popełnienia przestępstwa w stosunku do pozostałych 5-u osób?

Mieszkańcom Czerniejewa i nie tylko dziękujemy za zaufanie, przekazywanie informacji.

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz