. .. Gorący temat

Gniezno – starostwo: miliony złotych wróciły z powiatowych szkół do budżetu starostwa na koniec 2020 roku.

Anna Jung, Piotr Gruszczyński

1 czerwca 2023 roku

Szkoły podległe pod powiat gnieźnieński nie wykorzystały środków pieniężnych w roku budżetowym 2022 o czym obszernie pisaliśmy w artykule: Starostwo Gniezno: Radna Natasza Szalaty – „Szkoły oddały do budżetu starostwa ponad 2 900 000 zł …. „

Tymczasem jak wynika z pozyskanych przez naszą redakcję informacji w roku budżetowym 2020 do starostwa powiatowego w Gnieźnie także wróciły miliony złotych.

” Niewykorzystane środki pieniężne przez jednostki oświatowe w roku budżetowym 2020. Kwota ogólna środków pieniężnych, która wróciła do budżetu z jednostek oświatowych na koniec roku 2020 wynosiła ……………………… 3 879 977,75 zł., w tym 1 629 164,92 zł środki projektowe.”

Informujemy …. Niewykorzystane środki pieniężne przez jednostki na koniec danego roku budżetowego, wprowadzane są do budżetu roku następnego po stronie przychodów jako wolne środki (z wyjątkiem środków projektowych).

Wykaz szkół i wysokość oddanych do budżetu starostwa niewykorzystanych środków finansowych, przez jednostki oświatowe na dzień 31.12.2020 roku.

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 483 122,53
 • Centrum Usług Wspólnych – 49 240,81
 • I Liceum im. Bolesława Chrobrego – 243 286,33
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki – 126 484,58
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno – 13 479,90
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kłecko – 24 349,11
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kłecko – 523 481,45
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Gniezno – 230 945,78
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Gniezno – 345 033,59
 • ZS – III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego – 174 264,99
 • Zespół Szkół Ekonomicznych – 110 630,38
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie360 575,83
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – 165 924,45
 • Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława – 753 858,56
 • Świetlica Środowiskowa – 3 009,22

Świetlica Środowiskowa …………

Zwracamy uwagę na 10 pozycję z listy: Świetlica Środowiskowa czy jest to świetlica „Dzieci z Chmur” ?……….. jeżeli tak to przypominamy  historię likwidacji tej placówki.

Przypominamy, że starosta Piotr Gruszczyński, wicestarosta Anna Jung, Zarząd Powiatu,  radni  koalicji rządzącej – z powodów ekonomicznych zlikwidowali Świetlice Środowiskową „Dzieci z chmur” – która powstała jako jedna z pierwszych w Polsce w 1994r.

Jej ideę wyrażały trzy zdania:

 • W czym Ci pomóc?
 • Spróbuj, a dasz sobie radę.
 • Dobrze, że jesteś!

Posłuchajcie …. wzruszającego wystąpienia pracownika byłej świetlicy, Artura Pudełko na sesji Rady Powiatu w dniu 24 października 2019r.

Dla przypomnienia ……   

Swoje oficjalne stanowisko w sprawie świetlicy środowiskowej „Dzieci z chmur” w dniu, 8 listopada 2019r., przedstawiła wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego Anna Jung, ta sama osoba która teraz w roku przedwyborczym 😉 w 2023 (!!!!) była jedną z głównych organizatorek kilkugodzinnej konferencji za  40 905,18 zł ….

starostwo powiatowe nie ugnie się pod żadnym szantażem, czy to będzie szantaż emocjonalny czy on będzie społeczny ….

Mimo braku akceptacji społecznej – przeczytaj komentarze zamieszczone w artykule: GNIEZNO – brak akceptacji społecznej dla likwidacji… – , mimo że miliony złotych przeznaczone na oświatę wracały i wracają do budżetu starostwa (!!!!!) powiatowego w Gnieźnie, historyczna świetlica środowiskowa „Dzieci z Chmur” gdy starostą został Piotr Gruszczyński a w-ce starostą Anna Jung została zlikwidowana.

Tekst: Anna Nowak

Chcesz wiedzieć więcej …..

1 komentarz

 • To się w głowie nie mieści. A szkoły na nic nie mają i mówi się , że to wina Rządu. Super przekaz . Gratuluję zarządowi powiatu ze starostą na czele.

Dodaj komentarz