.. Informacje

Gniezno – szpital – Grzegorz Sieńczewski autorem sprostowań ….

My piszemy ….. Grzegorz Sieńczewski-dyrektor powiatowego szpitala „prostuje”.

INFORMUJEMY ……

Zgodnie z prawem prasowym (Art.32. punkt 1) „Redaktor naczelny ma obowiązek opublikować sprostowanie” , dlatego każda osoba, która nie zgadza się z treścią artykułu obojętnie w jakiej gazecie czy na portalu internetowym ma prawo (!!!) w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego złożyć wniosek o sprostowanie. Sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożone w siedzibie odpowiedniej redakcji, na piśmie (w przypadku redakcji w dwóch równobrzmiących egzemplarzach za potwierdzeniem odbioru).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 czerwca 2017 r., potwierdził, że materiał prasowy polega sprostowaniu niezależnie od przyjętego przez bohatera publikacji sposobu zredagowania sprostowania lub zastosowanej przez niego konwencji stylistycznej, albowiem prawo prasowe nie narzuca w tym obszarze jakichkolwiek reguł, wymaga jedynie zachowania wymogów wskazanych w art. 31a oraz a contrario w art. 33 ust. 1 i 2 -prawa prasowego.

Ponadto redaktor naczelny nie musi weryfikować prawdziwości twierdzeń osoby, która przedstawia sprostowanie dotyczącego jej materiału prasowego. Sprostowanie ma pochodzić od osoby „zainteresowanej”, czyli tej, której dotyczy prostowany materiał prasowy lub jej następcy w rozumieniu art. 31a ust. 2 pr. pras., a jego treść i stawiane w nim tezy mają korespondować z tymi, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z prostowanego materiału prasowego.

Przypominamy …..

Później była dłuższa przerwa aż do 2023 roku – roku przedwyborczego (!!!?)

Czy w przyszłości będą kolejne sprostowania dyrektora gnieźnieńskiego szpitala – Grzegorza Sieńczewskiego tym bardziej, że zbliżają się wybory???

Informujemy … redakcja nie ma prawa zgodnie z prawem prasowym, do oceny treści sprostowania z punktu widzenia „wrażenia, jakie owo sprostowanie może wywołać u przeciętnego czytelnika” również nie ma prawa odmowy publikacji sprostowania.

Dlatego my piszemy dalej, nie weryfikujemy prawdziwości twierdzeń zawartych w przesyłanych nam przez Grzegorza Sieńczewskiego sprostowaniach – szkoda czasu – … będziemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa publikować artykuły a później sprostowania (???), ocenę jak zawsze pozostawiamy czytelnikom.

Kolejny dzień …. piszemy kolejne artykuły …. do zobaczenia ….

Tekst: Anna Nowak źródło: Gniezno-Fakty-Interwencje

Chcesz wiedzieć więcej o redakcji GFI „okiem dyrekcji szpitala”….

Dodaj komentarz